Простій не зараховується до стажу для щорічної додаткової відпустки

У Держпраці зазначають, що працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою

Чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах?

Відповідь Держпраці: ні, не зараховується.


Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.


У ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки визначені періоди роботи, що дають право на щорічні додаткові відпустки, а саме:


  1. час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
  2. час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
  3. час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.


Таким чином, працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою.


Джерело: Держпраці