Заборонена робота, не обумовлена трудовим договором

Перед початком роботи, роботодавець повинен ознайомити працівника з його обов'язками. Підпис працівника підтверджує це. Виконання роботи, не визначеної трудовим договором або посадовою інструкцією, заборонено

У Держпраці нагадали, що ст. 31 КЗпП заборонено вимагати від громадянина виконання роботи, не обумовленої його трудовим договором.


Відповідно до ст. 29 КЗпП встановлено обов’язок роботодавця повідомляти працівників про їх права та обов’язки до початку роботи.


Однією з головних умов трудового договору є трудові обов’язки працівника, які визначаються відповідно до його конкретної роботи, кваліфікації, професії.

Отже, трудові обов’язки визначаються в письмовому трудовому договорі, а при оформленні з працівником безстрокового трудового договору (відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу (призначення на посаду), – у посадовій інструкції

Підпис працівника у трудовому договорі або у посадовій інструкції засвідчує, що працівник ознайомлений з трудовими обов’язками.


Без наявності «підпису» працівника на вищезазначених документах під час вже діючих трудових відносин, вважається, що відсутнє підтвердження про доведення працівника про його трудові обов’язки (змінені) та відповідно порушується ст. 29 КЗпП.


В разі виникнення спору між найманим працівником і власником або уповноваженим ним органом щодо, наприклад, невідповідності покладених трудових обов’язків, що містяться у трудовому договорі або у посадовій інструкції, працівника чинній кваліфікаційній характеристиці, зазначений факт буде враховуватися не на користь власника або уповноваженого ним органу.


Джерело: Держпраці