Спрощений режим регулювання трудових відносин: інфографіка від Держпраці

В умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин, саме письмовий трудовий договір є основним засобом регулювання відносин між працівниками та роботодавцями. В інфографіці наводяться обов'язкові умови, які мають бути відображені в спрощеному трудовому договорі

Відповідно до ст. 49-6 КЗпП регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором.


Згідно зі ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення органів Державної податкової служби України про прийняття працівника на роботу.


У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору (ст. 2 Закон України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із сторін)

У трудовому договорі зазначається інформація про:


  1. умови праці;
  2. наявність/відсутність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я;
  3. встановлені законом права працівника на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах.


Працівник вважається поінформованим про умови праці та наявність/відсутність на його робочому місці небезпечних факторів з моменту підписання ним трудового договору.


Укладення трудового договору, в тому числі при спрощеному режимі регулювання трудових відносин, оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, і подається повідомлення до органів Державної податкової служби України.Джерело: ДПС

<