Пам’ятка роботодавцю: як створити безпечні й здорові умови праці

Повну відповідальність за забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці несе роботодавець і робить це власним коштом. Держпраці у інфографиці наводить перелік заходів, які має вжити роботодавець

Що таке «умови праці»?

Усе, що впливає на стан здоров’я й працездатність працівника. Це робоче місце, стан технологічних процесів, устаткування й інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутові умови.


Умови праці безпечні, якщо вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунено або їхнє значення не перевищує гранично допустимих рівнів.

Повну відповідальність за забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці несе роботодавець і робить це власним коштом

Нижче – перелік заходів, які має вжити роботодавець.Джерело: Держпраці