Заборонено перевищувати встановлену тривалість випробування

Строк випробування не може перевищувати: для робітників – 1 місяць; для інших категорій – 3 місяці (в окремих випадках за узгодженням з профспілкою – 6 місяців)

Право роботодавцю встановити випробування при прийнятті на роботу надає ст. 26 КЗпП.


Існують певні категорії працівників, для яких законодавство забороняє встановлювати випробувальні періоди. Детальний перелік таких осіб можна знайти у ч. 3 ст. 26 КЗпП.


Отже, випробування не встановлюється при прийнятті на роботу, зокрема:


 1. осіб, які не досягли вісімнадцяти років; 
 2. молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 3. молодих спеціалістів після закінчення закладів вищої освіти; 
 4. осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; 
 5. осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; 
 6. осіб, вибраних на посаду; 
 7. переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; 
 8. осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; 
 9. вагітних жінок; 
 10. одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; 
 11. осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; 
 12. осіб на тимчасові та сезонні роботи; 
 13. внутрішньо переміщених осіб;
 14. при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство.


Але це правила мирного часу, наразі діє Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який встановлює правила для воєнного періоду.


Частиною 2 ст. 2 Закону № 2136 визначено, що при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Тобто, випробування під час воєнного стану можна встановити особам з інвалідністю, неповнолітнім, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, для яких встановлювати випробування заборонено на підставі ст. 26 КЗпП

У ст. 27 КЗпП зазначені строки випробування. Отже, строк випробування не може перевищувати:


 1. для робітників – 1 місяць;
 2. для інших категорій – 3 місяці (в окремих випадках за узгодженням з профспілкою – 6 місяців).
Зауважимо, роботодавець має повне право встановлювати випробування тривалістю, що менша за звичайно визначену

Проте, встановлювати строк, що перевищує регламентований ст. 27 КЗпП, заборонено, навіть якщо працівник згоден на подовження тривалості випробування.


Джерело: Держпраці