Процедура вивільнення працівників у зв’язку із скороченням штату

Процес звільнення працівників у зв’язку із скороченням штату складається з декількох послідовних етапів

Етапи проведення вивільнення працівників у зв’язку із скороченням штату:


 1. звернення до профспілки щодо проведення консультацій із питань скорочення чисельності або штату працівників;
 2. повідомлення Державної служби зайнятості України про заплановане масове вивільнення;
 3. попередження працівників;
 4. виплати всіх сум, що належать працівникам від установи при звільненні.


Звільнення працівників яких не допускається: 


 1. в період тимчасової непрацездатності працівника;
 2. у період перебування у відпустці (основній щорічній, а також інших видах відпусток, що надаються працівникові як із збереженням, так і без збереження заробітної плати);
 3. перебування на навчальних військових зборах;
 4. вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитину-інваліда.


Якщо працівник звільняється раніше, ніж виповниться повний робочий рік, у рахунок якого він одержав відпустку, за дні відпустки, взяті авансом, відрахування не здійснюються.


У день звільнення працівнику видаються:


 1. належно оформлена трудова книжка;
 2. копія наказу про звільнення;
 3. письмове повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, зі зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні).
У разі припинення трудового договору згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку

Зверніть увагу, що змінено строки звернення працівника до суду щодо вирішення трудових спорів:


 1. про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення;
 2. про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, – у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні.

 

Джерело: Держпраці