Дні огляду МСЕК: табелювання та оплата

Якщо працівнику під час тимчасової непрацездатності встановлено групу інвалідності, роботодавцю важливо правильно оплатити такий листок непрацездатності. Крім того не менш важливим є коректне відображення періоду встановлення групи інвалідності у Табелі обліку використання робочого часу. Розглянемо ці питання у статті


Статтею 15 Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105) передбачено оплату лікарняного до одужання працівника або до дати встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) групи інвалідності чи підтвердження попередньої групи. При чому підставою для оплати тимчасової непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності (далі — ЛН) (ст. 24 Закону № 1105).


Тобто як правило такому працівнику буде сформований електронний ЛН. Інколи можуть видавати і паперові ЛН. Інформація про проходження МСЕК та встановлення групи інвалідності по-різному відображається в е-ЛН та паперовому ЛН. Тому з’ясуємо на які моменти звернути увагу роботодавцю для оплати такого ЛН.


Електронний листок непрацезданості


Хворого не одразу направляють до МСЕК для встановлення групи інвалідності. Як правило до цього він перебуває на лікарняному, тобто йому відкривають електронний ЛН за загальним захворюванням.


Сам е-ЛН формується на підставі медичного висновку.


Так, медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» формує особисто лікуючий лікар в амбулаторних та стаціонарних умовах надання медичних послуг на період до наступного огляду або прогнозованого періоду завершення випадку тимчасової непрацездатності на період, який не може перевищувати 30 к. дн.


Якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується та становить понад 30 к. дн., випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжений за результатом медичного огляду пацієнта лікуючим лікарем шляхом формування нового медичного висновку без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності (п. 4 розд. ІІІ Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066).


Тобто тимчасова непрацездатність може бути тривалою. І пацієнту (працівнику) можуть відкривати декілька ЛН в межах одного страхового випадку. Але рішення про встановлення групи інвалідності приймає не лікар, а МСЕК.


Але направити до МСЕК має лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) закладу охорони здоров’я.


Так, ЛКК направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд комісії згідно з Положенням № 1317, з наданням необхідних документів. При цьому Комісія приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за наявності у них стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим самим захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців. А у разі захворювання на туберкульоз — протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності (п. 4 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317; далі - Положення № 1317 ).


Пройти МСЕК — справа не одного дня.


Спочатку на розгляд МСЕК направляють документи хворого. Далі МСЕК протягом 5 робочих днів з дня надходження документів від ЛКК проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи.


За результатами такого огляду МСЕК приймає одне з рішень (п. 7, 8 Положення № 1317):


 1. визнає особу працездатною. Тоді ЛН закривають датою огляду МСЕК і працівник стає до роботи наступного дня після огляду;
 2. визнає особу такою, що потребує доліковування. В такому разі ЛН продовжують до відновлення працездатності хворого чи повторного направлення документів до МСЕК. Або відкривають новий лікарняний;
 3. визнає пацієнта особою з інвалідністю. У цьому випадку ЛН закривають днем надходження документів на МСЕК (дату встановлення інвалідності обов’язково вказують у листку непрацездатності).
Увага! Оскільки електронний ЛН формують «наперед», то у разі визнання працівника особою з інвалідністю період тимчасової непрацездатності має бути скорочений!

Так, пунктом 4 розділу ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234, передбачено, що період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).


У такому випадку дата закриття ЛН з причиною непрацездатності:


 1. «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві»;
 2. «Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві»;
 3. «Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»;


відповідає даті встановлення групи інвалідності МСЕК (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Наприклад. Працівнику було відкрито ЛН на період з 6 по 17 травня 2024 року. Але 13.05.2024 ЛКК направила документи до МСЕК. Протягом 5 днів з 13.05.2024 по 17.05.2024 було оглянуто непрацездатну особу та прийнято рішення про визнання її особою з інвалідністю. Дата встановлення інвалідності буде 13.05.2024 — день надходження до комісії документів. Оскільки медичний висновок та відповідно ЛН відкрито до 17.05.2024, а групу встановили 13.05.2024, електронний ЛН буде закрито 13.05.2024 — датою встановлення групи інвалідності.

Як оплатити такий листок непрацездатності?


Як ми вже з’ясували, дата встановлення групи інвалідності – це дата закриття електронного ЛН. Проте оплачувати ЛН потрібно до дати встановлення групи інвалідності (ч. 2 ст. 15 Закону № 1105).


Тобто у наведеному прикладі ЛН, відкритий 6 травня та закритий 13 травня 2024 буде оплачений тільки по 12.05.2024 включно. Адже дата встановлення групи інвалідності вже не підлягає оплаті. Проте всі дні, які зазначені в ЛН є днями тимчасової непрацездатності застрахованої особи, навіть якщо один такий день не оплачується (листи ПФУ від 08.12.2023 № 45792-52760/Р-03/8-2800/23, від 20.02.2024 № 2800-030401-8/10415). Це підтверджує поважну причину відсутності працівника на роботі.


Як показати цей період в Табелі обліку робочого часу?


В Табелі обліку робочого часу відображайте оплачувану тимчасову непрацездатність із кодом «ТН» (оплачена непрацездатність), а неоплачувану – із кодом «НН» (неоплачена непрацездатність). В нашому прикладі дні тимчасової непрацездатності з 6 по 12 травня будуть показані із кодом «ТН», а 13.05.2024 — із кодом «НН».


Але виникає питання – як відображати дні з 14 по 17 травня, коли МСЕК оглядав таку особу та приймав рішення про встановлення групи інвалідності? В електронному ЛН таких днів не буде позначено як тимчасова непрацездатність (період тимчасової непрацездатності було скорочено до дати 13.05.2024 включно).


Тут орієнтуємось: де перебував працівник в цей період, як був оформлений. Якщо в дні розгляду документів МСЕК працівник:


 1. працював (став до роботи на наступний день після направлення документів на МСЕК), то це будуть звичайні робочі дні, які в Табелі обліку робочого часу слід позначати кодом «Р» та нараховувати за цей день зарплату;
 2. не працював, то працівник може оформити відпустку без збереження зарплати, наприклад, за сімейними обставинами (в Табелі слід позначати кодом «НА»).


Якщо працівник не буде оформлювати неоплачувану відпустку, то такі дні спочатку позначайте кодом «НЗ» (неявки з нез’ясованих причин). А після надання працівником пояснень своєї відсутності, роботодавець може визнати таку відсутність з поважної причини. В цьому разі потрібно код «НЗ» змінити на код І (інші причини неявок). Зарплата за такі дні нараховуватися не буде.


Паперовий листок непрацездатності


В паперовому ЛН інформацію про встановлення групи інвалідності буде відображатись по іншому. Тут керуймося Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердеженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі – Інструкція № 455).


Так само, як при електронному ЛН, за наявності у хворого стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців, а в разі захворювання на туберкульоз – протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності, ЛКК направляє такого хворого для огляду до МСЕК.


У разі визнання хворого особою з інвалідністю ЛН закривають днем надходження документів хворого на МСЕК, а дату встановлення інвалідності обов’язково вказують у ЛН (п. 4.3 Інструкції № 455).


Згідно із п. 4.4 Інструкції № 455, особам, яким не встановлено інвалідність:


 1. у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;
 2. у разі визнання їх непрацездатними ЛН продовжує ЛКК лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК.


При чому в паперовому ЛН заповнюють наступні графи таким чином:

Увага! У разі визнання хворого особою з інвалідністю дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК

Отже, у разі встановлення працівнику інвалідності, ЛН повинен бути закритий.


Оплаті підлягатиме період тимчасової непрацездатності, визначений в ЛН, до дня встановлення інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). При цьому, день встановлення групи інвалідності оплаті не підлягає.


Як зазначали раніше фахівці Мінсоцполітики у листі від 06.09.2016 № 293/18/99-16 період з дати направлення документів на МСЕК по дату огляду хворого, які зазначені в ЛН, є періодом тимчасової непрацездатності застрахованої особи.


Тобто якщо в паперовому ЛН є дата відкриття ЛН, дата його закриття, а також проставлена дата огляду в МСЕК, то весь період такого ЛН вважається періодом тимчасової непрацездатності. Тобто орієнтуємось на дати, які проставлені у паперовому ЛН.


Але оплачувати ЛН будемо так само до дня встановлення групи інвалідності. Відповідно оплачуваний період тимчасової непрацездатності позначаємо в табелі кодом «ТН». А дні тимчасової непрацездатності, які зазначені в паперовому ЛН, але не оплачуються, позначаємо в табелі обліку робочого часу кодом «НН».


Наостанок зазначимо. Якщо працівника не визнано особою з інвалідністю і ЛН був закритий днем огляду в МСЕК, оплачуємо весь період такого ЛН на загальних підставах, враховуючи день огляду МСЕК.


Висновки


 1. ЛН оплачується до дня встановлення групи інвалідності.
 2. День установлення інвалідності і всі подальші дні до дня огляну в МСЕК не оплачують.
 3. Якщо працівнику групу інвалідності не встановлено, лікарняний оплачують в загальному порядку.
 4. Оплачувані дні тимчасової непрацездатності в табелі позначають із кодом ТН, неоплачувані – із кодом НН.Тетяна ГУЛЬ, редактор kadroland


Шаблони та зразки документів:


Виробнича характеристика для подання у МСЕК