Із ким погоджувати графік відпусток за відсутності профспілки

👇 Таке питання надійшли до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️

Як і з ким погоджувати графік відпусток, якщо на ТОВці немає профспілкової організації (мале підприємство — 7 осіб)?


Якщо на підприємстві немає профспілки, то графік відпусток погоджують з уповноваженим трудового колективу, якого обрають на загальних зборах колективу.


Упевнені ви в курсі, що черговість надання відпусток визначають графіками, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ч. 11 ст. 10 Закону про відпустки). Такий графік доводять до відома всіх працівників.


Отже, за відсутності на підприємстві профспілкової організації графік відпусток погоджує представник трудового колективу.


Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством (ст. 252-1 КЗпП). Представника вільно обирають працівники підприємства (ст. 12 КЗпП). Представником трудового колективу може бути будь-який працівник, обраний колективом на загальних зборах. Під час їх проведення обирають головуючого та секретаря (особу, яка веде протокол), оголошують порядок денний: обрання представника трудового колективу. Присутні пропонують кандидатуру або кілька кандидатур з числа працівників, обговорюють, голосують. Прийняте рішення фіксують у протоколі, який підписує головуючий та секретар та реєструють у відповідному журналі. На підставі протоколу видають відповідний наказ про обрання представника трудового колективу.


Що стосується самого погодження, то його можна оформити наступним чином: графік відпусток підписує особа, яка його склала, нижче проставляють реквізит ПОГОДЖУЮ та підпис представника трудового колективу.


Відповідно до п. 5.25 ДСТУ 4163:2020, якщо документ погоджується посадовою особою, до повноважень якої належить погодження питань, наведених у цьому документі, то гриф погодження (схвалення) складається зі слова ПОГОДЖУЮ. А якщо документ погоджують (схвалюють) іншим документом (листом, протоколом, актом тощо), то гриф погодження (схвалення) складається зі слова ПОГОДЖЕНО (СХВАЛЕНО).


👌 Сервіс «Особистий Консультант» – це письмові безлімітні швидкі відповіді (від 15 хвилин) на професійні питання.

Отримайте доступ до сервісу, оформивши передплату у пакетах «Професіонал»«Преміум» або «Преміум ПРО».


Джерело: kadroland


Статті на тему:

Графік відпусток-2024: 5 кроків від складання до затвердження

Як затверджується графік відпусток у районах активних бойових дій

Локальні документи – штатний розпис, графік відпусток, ПВТР: що перезатвердити/оновити для 2024 року


Шаблони та зразки документів:

Протокол загальних зборів трудового колективу про обрання уповноваженого

Положення про загальні збори трудового колективу

Графік відпусток затверджений директором

Графік відпусток (у ФОП)