Коли ЦПД можуть визнати трудовим договором

Коли цивільно-правовий договір можуть визнати трудовим: ознаки і ризики роботи за ЦПД. Судова практика щодо приховування трудових відносин. Про це все говоримо у статті


Різниця між ЦПД та трудовим договором


Цивільно-правовий договір (ЦПД) – письмовий договір, за яким виконавець (ФО) зобов’язаний виконати визначену роботу або надати визначений обсяг послуг з визначеним договором результатом, а замовник — оплатити її результат.


Ознаки ЦПД:


 1. Фізична особа не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку.
 2. Сама організує роботу й виконує її на власний ризик.
 3. Не повинна додержуватися трудового законодавства.
 4. Оплачується не процес праці, а його результат.
 5. Результат оформляється актами здачі-приймання робіт (наданих послуг).


Трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.


Ознаки трудового договору:


 1. Працівник надає трудову книжку.
 2. Працівнику організовують процес роботи: надають робоче місце, визначають правила внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Визначають об’єм роботи: в трудовому договорі, Посадових інструкціях тощо.
 4. Ознайомлюють працівника: з умовами праці, з правами та обов’язками, з технікою безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
 5. Сплачують заробітну плату.
Отже, трудовий договір регулює процес організації трудової діяльності працівника, а ЦПД регуляє виконання визначеного обсягу робіт (послуг) та порядок отримання матеріального результату

Ще до війни законотворці почали описувати 7 ознак трудових відносин, а саме в законопроєкті «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» від 09.02.2021 № 5054:


 1. Виконання роботи за кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем.
 2. Регулювання процесу праці, що носить постійний характер та без встановлення конкретного результату за певний період.
 3. Робоче місце з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку.
 4. Організація умов праці: надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця.
 5. Систематична виплата винагороди.
 6. Встановлення тривалості робочого часу та часу відпочинку.
 7. Відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи.


При розробці цивільно-правових догорів врахуйте ці 7 ознак.


Концепція прихованого працевлаштування (deemed employment)


Коли будете складати ЦПД зверніть увагу на Концепцію прихованого працевлаштування (deemed employment). Вперше її прописали в постанові ВС від 02.02.2021 у справі №300/2156/19. Потім її брали за основу суди при розгляді справ про скасування штрафів Держпраці.


Отже критерії ознак трудових відносин:


«підпорядкованість»:


 1. робота виконується відповідно до вказівок та під контролем;
 2. інтеграція працівника в організаційну структуру підприємства;
 3. виконується виключно або переважним чином в інтересах іншої особи;
 4. виконується працівником особисто;
 5. виконується відповідно до графіка або на робочому місці;
 6. має характерну тривалість/продовжуваність;
 7. вимагає особисту присутність працівника;
 8. передбачає надання інструментів, матеріалів та механізмів стороною, яка є замовником.


«залежності»:


 1. періодичність виплати винагороди працівнику;
 2. винагорода є основним джерелом доходів працівника;
 3. виплата винагороди працівнику в натуральному вигляді шляхом надання працівнику, наприклад, продуктів харчування, житла, транспортних засобів;
 4. реалізація таких прав як право на вихідні та відпустку;
 5. оплата поїздок працівника з метою виконання роботи;
 6. відсутність фінансового ризику у працівника.


З ким не рекомендуємо укладати цивільно-правовий договір


Не з усіма можна укладати ЦПД. Наприклад, касир. За такою посадою дуже ризиковано укладати ЦПД і ніякий перевіряючий не закриє очі на укладений ЦПД з касиром.


Є судові рішення, якими встановлено заборони укладати ЦПД за певними посадами. Наприклад, це бухгалтер (постанова ВС від 04.03.2021 у справі №0840/3691/18): між ФОП (Замовник) та фізособою (Виконавець) укладено договір надання послуг. Виконавець зобов’язується надати такі послуги: бухгалтер (п. 1.2 Договору).


Позиція Верховного Суду:


 1. Оцінити договір на предмет наявності ознак трудової чи цивільно-правової угоди необхідно з урахуванням специфіки діяльності з ведення бухгалтерського обліку.
 2. Згідно з ч. 4 ст. 8 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації.
 3. Вимоги цієї статті свідчать про те, що за цим договором наявні трудові відносини, а не цивільно-правові, оскільки договір укладено з фізособою.


Наступний приклад, це коли посада або робота пов'язана із підвищеною небезпекою (постанова ВС від 02.06.2021 у справі №260/613/19): між ФОП та фізособами були укладені цивільно-правові угоди щодо виконання робіт по заготівлі та трелюванні лісу, що було встановлено під час інспекційного відвідування інспектором Держпраці.


Оскільки законодавством передбачено, що отримує дозвіл на виконання конкретних видів робіт фізична особа-підприємець (роботодавець), то роботи підвищеної небезпеки, визначені таким дозволом, можуть виконуватись виключно працівниками такого роботодавця, а не особами, що надають послуги за цивільно-правовими договорами, за умови відсутності у них дозволів на виконання таких робіт. Аналогічна правова позиція викладена в постанові ВС від 04.09.2019 у справі №480/4515/18.


Ще один приклад: медична сестра у стоматології не може вважатися такою особою, що надає послуги за умовами цивільно-правового договору, оскільки така діяльність має всі ознаки роботи, що повинна виконуватися на умовах трудового договору (постанова ВС від 30.03.2021 у справі №380/1563/20).


Наслідки приховування трудових відносин за ЦПД


Якщо Держпраці виявить приховування трудових відносини за договором ЦПХ, то застосує штраф 80 000,00 грн за кожного неоформленого працівника.


Висновки


Отже, назвемо ТОП помилки про укладенні ЦПД:


 1. Неправильна назва договору.
 2. Вказують посаду, яка є у Класифікаторі професій.
 3. Вказують та виплачують заробітну плату, а не винагороду.
 4. Прив'язуються до робочого місяця, засобів роботи, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов'язків.


Джерело: kadroland


Шаблони та зразки документів:


Договір цивільно-правового характеру з фізичною особою


Довідник


Розмір штрафів за порушення трудового законодавства у 2024 році (для юридичних осіб та ФОПів)