Хто має подавати до ПФУ «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)»

👇 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️

Виходить, що одну і ту ж інформацію треба вносити і у вікно, яке з’явилось 04.07.24 на сайт ПФУ «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)» / «Повідомлення про зміни в трудових відносинах» і у вікно щодо оцифрування трудової?

Ні, це не зовсім так.


Потрібно розділяти обов’язок вносити інформацію відповідно до постанови КМУ від 05.06.2024 № 650 — у функціоналі «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)» та відомостей про трудову діяльність, яку подаємо у функціоналі «Відомості про трудові відносини робітника (трудова книжка)».


Функціоналом ПФУ щодо оперативного подання інформації мають користуватися ВИКЛЮЧНО органи держвлади, ОМС та підприємства, які є критично важливими. Так відповідно до пп. 3 п. 3 постанови КМУ від 05.06.2024 № 650 органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення/відновлення дії трудового договору подають ПФУ відповідні відомості через портал ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Висновки:
1. Роботодавець, який не належить до перелічених категорій, не має подавати оперативні відомості про рух працівників до ПФУ!
2. Роботодавець,який належить до перелічених категорій, повинен подавайти у функціоналі «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)» інформацію про всіх працівників.

Щодо оцифрування (функціонал «Відомості про трудові відносини робітника (трудова книжка)»), то це передбачено іншими законодавчими документами.


По-перше, ст. 48 КЗпП зобов’язує роботодавців подавати відомості про трудову діяльність на вебпортал ПФУ. Як правило ці відомості подають через податковий розрахунок. Якщо деякі відомості не внесено, то їх додає роботодавець в кабінеті страхувальника на порталі ПФУ шляхом внесення ХМЛ-файлу або через додавання запису.


По-друге, у п. 2 розд. ІІ Закону України від 05.02.2021 № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» вказано:

Установити, що включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом [з 10.06.2021 р. до 10.06.2026 р.] на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою у порядку та строки, встановлені Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин.

До того ж у п. 2 постанови ПФУ від 01.016.2022 № 8-3 визначено:

Установити, що відомості про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі подаються в будь-який період протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом України від 05 лютого 2021 року № 1217-IX [з 10.06.2021 р. до 10.06.2026 р.].

Отже, на передачу скан-копій паперових трудових книжок або їх оцифрування виділений строк до 10.06.2026 р. Конкретного строку немає. Звісно, що якщо паперові ТК зберігаються у роботодавця по працівниках, прийнятих до 10.06.2021, то роботодавець може передати сканкопії ТК. Але у роботодавця не має безумовного обов’язку з передачі сканкопій паперових трудових книжок працівників до ПФУ. Це може зробити і сам працівник (особливо, коли мова йде про працівника, паперова трудова книжка якого знаходиться у нього на зберіганні). При звільненні працівника протягом перехідного періоду роботодавець може подати скан-копії паперової трудової книжки до ПФУ, а може видати її без передачі таких даних (в останньому випадку це має зробити сам працівник).


Зараз скан-копії паперової трудової книжки можуть бути передані до ПФУ:


  1. працівником, який звертається до ПФУ особисто, тобто очно;
  2. працівником через кабінет застрахованої особи на порталі ПФУ;
  3. роботодавцем/страхувальником або представником роботодавця/страхувальника (наприклад, інспектором з кадрів) через кабінет страхувальника на порталі ПФУ.


Штрафу за не подачу сканкопій ТК на сьогодні немає.


👌 Сервіс «Особистий Консультант» це письмові безлімітні швидкі відповіді (від 15 хвилин) на професійні питання.

Отримайте доступ до сервісу, оформивши передплату у пакетах «Професіонал», «Преміум» або «Преміум ПРО».


Джерело: kadroland


Стаття на тему:

Відомості про працівників до ПФУ для цілей бронювання: хто подає і як це зробити