ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа»: хто та коли застосовує?

ДСТУ 2732:2023 застосовують у сфері діловодства й архівної справи, а при оформленні кадрових документів слід дотримуватися вимог та правил, закріплених у ДСТУ 4163:2020

Раніше ми повідомляли, що з 1 березня 2024 року набув чинності національний стандарт ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять», який прийнято на заміну ДСТУ 2732:2004.


Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати:


  1. в усіх видах нормативних документів, що стосуються діловодства та архівної справи;
  2. у роботах зі стандартизування;
  3. у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.


ДСТУ 2732:2023 застосовують у роботі державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, будь-яких інших юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також технічних комітетів зі стандартизації.


З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»).

Звертаємо увагу, що кадрові накази та заяви слід оформлювати з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

У статті ми розповідаємо про вимоги та правила оформлення кадрових документів, які закріплені в ДСТУ 4163:2020.


Джерело: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства