Як увільняти донора і надавати день відпочинку

Які гарантії для працівника-донора, якщо відбулося лише медичне обстеження, а донорства крові не було? За яких умов та як надається інший день відпочинку? Як діяти роботодавцю, якщо день донації припадає на вихідний день? Про це все — у статті


У статті 124 КЗпП врегульоване питання гарантій працівникам-донорам від роботодавця, а саме:


 1. У дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа отримує звільнення від роботи, із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів роботодавця.
 2. Безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові особі надається день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів роботодавця.
 3. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.


Гарантії донору та обов’язки роботодавця


Керівники підприємств зобов’язані безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання осіб, які є або виявили бажання стати донорами крові та/або компонентів крові, у дні відповідного медичного обстеження і донації крові або компонентів крові (ч. 2 ст. 12 Закону № 931).


Гарантії та пільги працівнику-донору

Дії роботодавця та донора


Алгоритм дій працівника-донора та його роботодавця:


 1. Працівник має написати заяву роботодавцю не пізніше як за один робочий день до дня донації.
 2. Роботодавець на підставі заяви працівника видає наказ про увільнення на час донації крові.
 3. Роботодавець оплачує день донорства.
 4. Роботодавець надає донору день відпочинку зі збереженням середнього заробітку після кожного дня донації крові та (або) її компонентів.
 5. Працівник може приєднати день відпочинку до щорічної відпустки.


Заява від працівника. Працівник пише заяву роботодавцю не пізніше як за один робочий день до дня донації про бажання пройти обстеження і здати кров (п. 2 ч. 2 ст. 12 Закону № 931).


І тут, починаються цікаві моменти. У листі Мінекономіки від 23.03.2022 № 4712-06/11070-07, фахівці Міністерства наголошують, якщо від працівника не було попередження не пізніше як за один робочий день до дня донації, то він не матиме права на інший день відпочинку замість відпрацьованого.


Законодавством не визначено форми такої заяви. Та фахівці Мінекономіки вважають, що не пізніше ніж за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові, донор має подати на ім’я керівника заяву довільної форми про намір здати кров та/або компоненти крові, вказавши:


 1. день донації (медичного обстеження);
 2. спосіб використання додаткового дня відпочинку (використання його одразу за днем донації або приєднання до щорічної відпустки / її частини згідно з графіком відпусток).


Якщо в день донації крові донор був залучений до роботи або несення служби, у заяві працівник має вказати спосіб використання іншого дня відпочинку.

Зверніть увагу! Надання іншого дня відпочинку замість дня донації в разі, якщо таку заміну не було погоджено з керівництвом, законодавством не передбачене

Видання наказу роботодавцем про увільнення на час донації крові. У частині другій статті 12 Закону № 931 зазначається, якщо відсутність донора на його робочому місці або місці служби в ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до значної матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків, то роботодавець не може увільнити від роботи такого працівника.


Відразу уточнюйте у працівника (а краще, щоб він це написав у заяві), коли він хоче скористатися іншим днем відпочинку. Врахувавши всі деталі, на підставі заяви видавайте наказ про увільнення працівника від роботи.


Може так статися, що дня відпочинку у працівника може не бути, якщо під час медичного обстеження буде виявлено протипоказання для донації. У такій ситуації день обстеження оплачується в розмірі середнього заробітку, але день відпочинку не надається.

Як з’ясувати, що було лише обстеження?

Підставою для звільнення від роботи, є довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів крові за формою та в порядку, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (ч. 2 ст. 20 Закону № 931). Форми довідок затверджено наказом МОЗ від 07.07.2003 № 301.


Остаточну інформацію про те, чи то було лише обстеження, чи ще й донація, роботодавець отримує після надання працівником медичної довідки, а саме:


 1. Форма № 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг», означає, що працівник здавав кров чи її компоненти.
 2. Форма № 436/о «Довідка щодо обстеження донора» означає, що працівник лише пройшов обстеження і здавання крові не було.
Як оплатити день донації, який припадає на вихідний день?

Якщо день донації припадає на вихідний чи святковий день, донор не може бути звільненим від роботи у цей день, оскільки він уже є неробочим. Те саме стосується і дня відпочинку, що безпосередньо слідує за днем донації, якщо він уже є неробочим чи святковим днем (лист Мінекономіки від 28.12.2021 № 4712-06/61078-09).


Після кожного дня донації крові та/або компонентів крові, у тому числі у разі донації у вихідні, святкові, та неробочі дні, працівнику надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку у разі, якщо цей (наступний за днем донації) день є для нього робочим згідно з графіком роботи.

Таким чином, приєднання додаткового дня відпочинку донора до щорічної відпустки, застосовуються лише у випадках, коли день донації крові та/або компонентів крові та день після донації припадають на робочі дні працівника згідно з його графіком роботи

Таку ж позицію, фахівці Мінеокноміки озвучували і в листі від 23.03.2022 № 4712-06/11070-07.


Приклади надання днів відпочинку після донації та приєднання їх до щорічної відпустки


Приклад 1. Працівник працює за 5-денним робочим тижнем із вихідними у суботу та неділю. Працівник здавав кров у суботу 06.04.2024. День донації крові (06.04.2024), а наступний за ним день, неділя 07.04.2024 – вихідний день для працівника.

У цій ситуації працівник заяву роботодавцю не пише. Працівнику не надаються:


 1. увільнення;
 2. інший день відпочинку;
 3. середній заробіток.


Приклад 2. Працівник працює за 5-денним робочим тижнем із вихідними в суботу та неділю. Працівник здає кров у п’ятницю 05.04.2024.

Щоб роботодавець увільнив від роботи на цей день, працівник має написати заяву. 05 квітня працівника увільняють від роботи і зберігають середню зарплату. А 06.04.2024 (субота) у працівника вихідний, тож:


 1. його не увільняють;
 2. не зберігають середню зарплату;
 3. відсутні підстави переносити цей день на інший день, чи приєднувати до щорічної відпустки.


Приклад 3. Працівник працює за 5-денним робочим тижнем із вихідними в суботу та неділю. Працівник здавав кров у неділю 07.04.2024.

Працівник пише заяву на ім’я роботодавця. День донації крові для працівника є вихідним днем, тож у цей день увільнення не буде, також працівнику не надають іншого дня відпочинку. А в понеділок 08.04.2024 працівника слід увільнити від роботи зі збереженням середнього заробітку, оскільки понеділок – робочий день для працівника.


Висновки


1. Питання гарантій працівникам-донорам від роботодавця врегульовано в статті 124 КЗпП.

2. Алгоритм дій працівника-донора та його роботодавця: працівник має написати заяву роботодавцю не пізніше як за один робочий день до дня донації; роботодавець на підставі заяви працівника видає наказ про увільнення на час донації крові; роботодавець оплачує день донорства; роботодавець надає донору день відпочинку зі збереженням середнього заробітку після кожного дня донації крові та (або) її компонентів; працівник може приєднати день відпочинку до щорічної відпустки.


Нормативно-правове забезпечення


КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971.

Закон № 931 — Закон України від 30.09.2020 № 931-IX «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

Наказ № 301 — Наказ МОЗ від 07.07.2003 № 301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові».

Наказ № 106 – Наказ МОЗ від 22.01.2024 № 106 «Про затвердження Порядку видачі довідок донорам крові та компонентів крові».


Галина КАЗНАЧЕЙ, незалежний експерт з питань трудового законодавства та оплати праці


Шаблони та зразки документів:


Заява працівника про додатковий день відпочинку донору

Заява про надання щорічної відпустки з приєднанням дня відпочинку за здавання крові

Заява працівника про увільнення від роботи у зв’язку з донацією крові та надання дня відпочинку

Наказ про увільнення працівника від роботи у зв’язку з донацією крові та надання дня відпочинку