Нерівна оплата праці може розглядатися як мобінг

Економічний та психологічний тиск на працівників може проявлятися по-різному, зокрема: у нерівній оплаті праці; безпідставному позбавленні премій та бонусів; висміюванні; нерівномірному розподілі навантаження

У 2022 році вперше на законодавчому рівні визначено поняття мобінгу та внесено у зв’язку з цим ряд змін до КЗпП. Відповідний закон набрав чинності 11 грудня 2022 року.


Мобінг – одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.


Найчастіше кривдники вдаються до економічного та психологічного тиску на потерпілих. Це може бути:


  1. нерівна оплата праці;
  2. безпідставне позбавлення премій та бонусів;
  3. погрози та залякування;
  4. висміювання;
  5. наклепи;
  6. нерівномірний розподіл навантаження;
  7. зневажливі та образливі слова;
  8. негативне виокремлення працівника з колективу;
  9. зниження кваліфікації;
  10. позбавлення перспектив кар’єрного зростання тощо.


Роботодавець повинен здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу, наприклад, проводити відповідні інформаційні, навчальні та організаційні заходи.

Також у колективному договорі можуть встановлюватися заходи, спрямовані на запобігання, протидію та припинення мобінгу, а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу прав

Джерело: Держпраці