Переміщення працівників: оформлення

Переведення та переміщення…Часто ці поняття плутають між собою, що, в свою чергу, пливає на не пральне оформлення кадрових документів. В цій статті розберемо що таке переміщення, які бувають види переміщення та як оформити кадрові документи


Переміщення працівників: відмінність від переведення


Статтею 31 КЗпП передбачено, що роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Проте змінити трудову функцію можна через переведення працівника. Разом із тим не вважається переведенням на іншу роботу, яке не потребує згоди працівника, переміщення його на інше робоче місце в межах того самого підприємства, установи або організації, або в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, а також доручення йому роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах його спеціальності, кваліфікації чи посади, які передбачені трудовим договором (ст. 32 КЗпП).


Відмінність переміщення від переведення в тому, що переміщення не потребує згоди працівника, адже його трудові функції (обов’язки, режим роботи, посада) не змінюються. Відбувається переміщення працівника з одного структурного підрозділу в інший в тому самому місті.


Переміщення може здійснюватися тільки за умови, що не змінюється жодна з істотних умов трудового договору працівника, це доручення роботи, обумовленої трудовим договором, на тому ж підприємстві та в тій же місцевості, але на іншому робочому місці. При чому переміщення не може бути невмотивованим, не обумовленим інтересами виробництва (п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).


Як зазначали Держпраці згоди працівника воно не потребує. Втім, роботодавець не має права переміщувати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я


Якщо в результаті переміщення працівника зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (ст. 114 КЗпП).


Як оформити переміщення


Все залежить від того, хто був ініціатором.


Якщо ініціатор переміщення працівник, то повинні бути:


  1. Заява працівника.
  2. Наказ про переміщення.


Якщо ініціатор переміщення роботодавець, то складають такі документи:


  1. Доповідна записка керівника структурного підрозділу.
  2. Наказ про переміщення.


Зверніть увагу, що запис про переміщення не вноситься до трудової книжки та особової картки (див. роз’яснення Держпраці).


Тетяна ГУЛЬ, редактор kadroland