Директор встановлює собі режим неповного робочого часу: чи потрібна згода учасників загальних зборів

Якщо установчими документами або трудовим договором не встановлений особливий порядок погодження встановлення неповного робочого часу директору, тоді він має звернутися до учасників загальних зборів із відповідним проханням

Чи може директор підприємства з власної ініціативи встановити собі режим неповного робочого часу?

Для керівництва господарською діяльністю організації власник (власники) або уповноважений ним орган призначає керівника організації, з яким, відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, укладається договір або контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.


Якщо установчими документами, трудовим договором або контрактом з керівником не визначено особливий порядок погодження питання щодо встановлення йому неповного робочого часу.


В такому випадку керуватися необхідно ст. 56 КЗпП, якою визначено:

За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень

В такому разі керівник має звернутися до загальних зборів учасників із проханням про встановлення режиму неповного робочого часу. Якщо таке прохання буде задоволено, підставою для видання наказу про встановлення керівнику режиму неповного робочого часу є протокол (витяг з протоколу) зборів учасників товариства.


Якщо в трудовому договорі (контракті) директора зазначено режим його роботи, необхідно внести у нього відповідні зміни.


Джерело: Держпраці