Середньооблікова кількість штатних працівників у звіті за формою № 1-ПВ: роз'яснення Держстату

У формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» інформація щодо працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо, до рядка 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників» не включається

Відповідно до п. 3 розд. II Роз'яснень щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» показник щодо середньооблікової кількості штатних працівників містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників відповідно до п. 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, крім тих, які, зокрема:


  1. перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  2. призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом;
  3. працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо, та працівників, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки».
Тобто у формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» інформація щодо працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо, до рядка 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників» не включається

Джерело: лист Держстату від 18.05.2023 №19.1.2-26/У-70-23/66