Характеристика на працівника з місця роботи

Як оформити характеристику на працівника, її складові елементи та готовий зразок характеристики — у статті

Характеристика ― це документ, у якому зазначаються відомості про службову (або трудову) та громадську діяльність працівника або навчальні досягнення учня (студента, практиканта), а також дається оцінка ділових і моральних якостей відповідної особи.


Характеристики на працівників зазвичай складають у разі проведення атестації, представлення до нагородження або переведення на інше місце роботи.


Нерідко характеристики потрібні особам під час їх вступу до професійно-технічних та вищих навчальних закладів, оформлення відрядження на роботу за кордон тощо.


Хто складає характеристику


Характеристики на рядових працівників складають керівники структурних підрозділів (відділів, секторів, цехів тощо).


Характеристики на керівних працівників безпосередньо складає керівник юридичної особи або один з його заступників.

Кадрова служба має сприяти у підготовці характеристики, а саме у наданні керівництву необхідної інформації про освіту, трудову діяльність, нагородження, заохочення, стягнення тощо

Особи, які підписують характеристику, несуть відповідальність за її достовірність.


Особливості написання характеристики


Характеристика має містити:


 1. назву виду документа (ХАРАКТЕРИСТИКА);
 2. дату складення документа;
 3. місце (найменування населеного пункту) складення;
 4. прізвище, ім’я та по батькові особи;
 5. рік народження;
 6. відомості про освіту, науковий ступінь, вчений звання (за наявності);
 7. найменування посади, яку обіймає особа на час складання характеристики;
 8. основний текст (його викладають від третьої особи в однині в минулому та теперішньому часі);
 9. підпис посадової особи ― укладача характеристики, засвідчений відбитком
 10. гербової або круглої, що прирівнюється до гербової, печатки з ідентифікаційним
 11. кодом юридичної особи (за наявності).


Характеристика може бути оформлена на загальному бланку юридичної особи.


Якщо за рік юридичною особою складається понад 200 характеристик, доцільно виготовити спеціальний бланк характеристики.


Такий бланк повинен мати постійні реквізити «Найменування юридичної особи», «Назва виду документа», «Місце складення або видання документа», а також обмежувальну позначку для реквізиту «Дата документа».


Складові елементи характеристики


Складові елементи характеристики оформлюють таким чином:


 1. слово «ХАРАКТЕРИСТИКА» друкують великими літерами без лапок центровано по відношенню до основного тексту;
 2. анкетні дані особи (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, відомості про освіту, науковий ступінь, вчене звання, посаду) друкують у стовпчик, відступивши на 2 міжрядкові інтервали нижче й праворуч від назви виду документа;
 3. основний текст характеристики, як правило, містить кілька логічно завершених частин, кожну з яких починають з абзацу, відступивши від анкетних даних на 2–3 інтервали, і друкують через 1–1,5 міжрядкові інтервали. На початку тексту вміщують відомості про службову (трудову) діяльність працівника: фах, з якого часу працює на підприємстві, переміщення по службі, рівень професійної майстерності, трудові чи творчі досягнення, власні та співавторські винаходи, розробки. Далі у тексті обов’язково дається оцінка ділових і моральних якостей працівника ― його ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, підвищення професійного і наукового рівня, участь у громадській діяльності колективу, стосунки з іншими працівниками. Наприкінці тексту подаються відомості про урядові нагороди та інші заохочення. Також у тексті може зазначатися призначення чи місце подання цього документа.


Характеристику видають працівникові на руки або, з його відома, надсилають іншій юридичній особі (зокрема, у військкомат, суд, банк тощо) у відповідь на її запит.


Де зберігати характеристику


Характеристику працівника долучають до особової справи (п. 12 гл. 2 розд. ІV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).


Зразок характеристики


Завантажуйте зразок характеристики за посиланням.


Джерело: kadroland