Відпустка по вагітності та пологах: як оформити

Як оформити надання відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами (декретної відпустки)? Кому жінка пише заяву про відстрочення дати початку відпустки по вагітності та пологах: роботодавцю чи лікарю? Відповіді на ці та інші запитання у статті

Чи видавати наказ про відпустку по вагітності та пологах, адже підстава для виплати лікарняний?  

 

Період перерви в роботі на час вагітності та пологів — це відпустка, підставою для надання якої слугує листок непрацездатності. Однак без наказу на відпустку тут не обійтися. 

Про те, що це відпустка, зазначається в ст. 4 та ст. 17 Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі Закон про відпустки).  


Якої тривалості надають відпустку по вагітності та пологах? 


Жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:


 1. до пологів — 70 к. дн.; 
 2. після пологів — 56 к. дн. (70 к. дн. — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. 


Жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомогу по вагітності та пологах виплачують за весь період зазначеної відпустки, тривалість якої становить 90 к. дн. до пологів та 90 к. дн. після пологів. 

Частина відпустки тривалістю 70 (90) к. дн., що передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. 

Але для того, аби перенести відпустку по вагітності, має бути дві передумови: 


 1. бажання жінки;
 2. відсутність медичних протипоказань. 


Водночас загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 к. дн. (140 к. дн. — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів, 180 к. дн. — для жінок, які постраждали від чорнобильської катастрофи). 

Зверніть увагу, роботодавець не бере участі в питанні перенесення відпустки по вагітності та пологах.

Роботодавець має зважати на дати, зазначені в електронному чи паперовому лікарняному. Про це також зазначали фахівці ПФУ у своєму листі від 31.07.2023 № 29023-33229/У-03/8-2800/23:

У заяві-розрахунку зазначається саме період, який визначений листком непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами та який сформований на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність закладу охорони здоров’я. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі на підставі листка непрацездатності, сформованого на підставі інформації про медичний висновок за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Як перенести дату початку відпустки по вагітності?  


Як ви вже зрозуміли, жінка за своїм бажанням може перенести дату початку відпустки по вагітності. Процедура перенесення дати початку відпустки по вагітності прописана у Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (далі — Порядок № 1066).


Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» лікар формує з визначеної пацієнткою дати у період від початку 30 тижня вагітності та до дня пологів (включно). 


Якщо жінка має бажання перенести формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» на строк пізніше ніж початок 30 тижня вагітності, вона пише заяву згідно з додатком 3 до Порядку № 1066


Якщо пацієнтці до дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», то медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується з дати пологів. 


Тобто жінка має надати заяву про перенесення дати початку не роботодавцю, а на ім’я головного лікаря (як свідчить форма заяви з Додатка 3 до Порядку № 1066). 

І ще раз підкреслимо: роботодавець у перенесенні дати початку відпустки по вагітності в медичному висновку участі не бере і ніколи не брав

Як роботодавцеві оформити відпустку по вагітності? 


Документальне оформлення відпустки та порядок надання допомоги по вагітності та пологах на підприємстві умовно можна поділити на такі етапи: 


 1. Працівниця повідомляє про відкриття е-лікарняного або роботодавець бачить його у себе в кабінеті на порталі ПФУ.
 2. Працівниця пише заяву роботодавцю про надання відпустки по вагітності та пологах. 
 3. Кадровик видає наказ про надання відпустки по вагітності та пологах. 
 4. Табельник (кадровик) зазначає в Табелі обліку використання робочого часу відсутність працівника. 
 5. Кадровик зазначає про відпустку по вагітності та пологах у розділі V особової картки П-2
 6. Уповноважений із соціального страхування передає до бухгалтерії підприємства рішення про призначення або відмову в призначенні матзабезпечення. 
 7. Бухгалтерія розраховує суму допомоги та надає заяву-розрахунок до ПФУ. 
 8. Після надходження від ПФУ коштів на спецрахунок, їх виплачують застрахованій особі. 

 

Які передбачені особливості надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах? 

 

Допомогу по вагітності та пологах обчислюють сумарно за всі дні відпустки по вагітності та пологах та надають у повному обсязі застрахованій особі незалежно від кількості використаних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до пологів (ст. 18 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).


Якщо жінка йде у відпустку по вагітності під час тимчасової непрацездатності, то лікарняний листок закривається і з дня надання такої відпустки видається листок непрацездатності по вагітності та пологах. 


Допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами: 


 1. у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи; 
 2. у період щорічної (основної чи додаткової) відпустки; 
 3. у період відпустки без збереження заробітної плати; 
 4. у період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки. 


За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до трьох років, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги при народженні дитини. 

 

У якому розмірі виплачують допомогу по вагітності та пологах? 


Допомогу по вагітності та пологах надають застрахованій особі за основним місцем роботи або за сумісництвом у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266. Уся сума допомоги оплачується коштом ПФУ. 


Проте сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку. 


Застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, мають страховий стаж менше ніж шість місяців, мають право на допомогу по вагітності та пологах у розмірі не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінзарплати, встановленої на час настання страхового випадку (див. таблицю). 

 

Мінімальна та максимальна межа допомоги по вагітності та пологах – 2024  

(стаж менше ніж 6 місяців протягом попередніх 12 місяців)Висновки


 1. Оформлення відпустки по гатіності та пологах оформлюється наказом.
 2. Жінка, яка бажає перенести початок відпустки по вагітності та пологах має надати заяву про перенесення дати початку на ім’я головного лікаря.
 3. Допомогу по вагітності та пологах надають застрахованій особі за основним місцем роботи або за сумісництвом.
 4. Декретні нараховують у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу).


Галина КАЗНАЧЕЙ,

незалежний експерт з питань трудового законодавства та оплати праці 


Шаблони та зразки документів:


Заява про надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами (у ФОП)

Наказ про надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами (у ФОП)

Заява про продовження відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами (у ФОП)

Наказ про внесення змін до наказу про надання відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами (у ФОП)

Наказ про прийняття рішення щодо призначення допомоги по вагітності і пологах (ФОП)

Наказ про прийняття рішення щодо призначення допомоги по вагітності і пологах

Заява про надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами(перенесення на післяпологовий період)

Наказ про надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами(перенесення на післяпологовий період)

Повідомлення про можливість відстрочки відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та строки виплати допомоги по вагітності та пологам

Заява про припинення відпустки по вагітності та пологах

Наказ про припинення відпустки по вагітності та пологах

Заява про надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами

Наказ про надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами

Заява уповноваженому з соціального страхування, щодо допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

Наказ про внесення змін до наказу про надання відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами

Заява про продовження відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами