Медичні огляди працівників під час воєнного стану не скасовуються

Запровадження в Україні воєнного стану не спричинило змін у нормативно-правових актах або інших розпорядчих документах, які дали б роботодавцеві можливість переносити строк проведення медичного огляду працівників чи допускати до роботи працівника, який не пройшов медогляд

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ч. 1 ст. 17 Закону України від 14.10.1992 №2694-XII «Про охорону праці»ст. 169 КЗпП).


За результатами періодичних медоглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.


Медогляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медоглядів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.


Роботодавець має право в установленому законом порядку:


  1. притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, до дисциплінарної відповідальності;
  2. роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи без збереження зарплати.
За час проходження медогляду за працівниками зберігаються місце роботи і середній заробіток

До 1 грудня поточного року необхідно скласти і погодити Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медогляду на наступний рік для узгодження в управлінні Державної служби України з питань праці.


На підставі цього акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменний список працівників, які підлягають періодичному медогляду, один з яких надсилає до Головного управління Пенсійного фонду України в області.


За результатами періодичного медогляду працівників протягом місяця після його закінчення складається заключний акт, один примірник якого надається до Головного управління Пенсійного фонду України в області. (п. 2.17. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 №246).


Чинний Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджений наказом МОЗ від 18.04.2022 №651.


Метою проведення психіатричного огляду є встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров’я.


Роботодавець несе адміністративну відповідальність за несвоєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів, – штраф згідно із ст. 41 КУпАП (від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).


Джерело: Держпраці тут і тут