Коли при звільненні виплачують вихідну допомогу

Фахівці Держпраці нагадали про необхідність виплачувати вихідну допомогу при звільненні, її розмір та правила розрахунку

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець:


  1. не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору,
  2. чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили (ч. 3 ст. 38 КЗпП).


При припиненні трудового договору:


  1. з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40, пункті 6 частини першої статті 41 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
  2. у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат;
  3. внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку;
  4. у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток (ст. 44 КЗпП).


Середню зарплату для розрахунку вихідної допомоги при звільненні обчислюють за Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 № 100.


Джерело: Лист Держпраці від 11.10.2023 № 1753/2/2.1-ЗВ-23а


Хочемо звернути увагу, що вихідної допомоги у зв’язку з призовом або вступом на військову службу наразі не виплачують. Так, дійсно статтею 21 Закону України від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено:

«1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв’язку з направленням, призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року»

Але насправді у зв’язку зі звільненням за призовом на військову службу вихідну допомогу не виплачують. Адже серед підстав для звільнення у КЗпП не визначено такої підстави припинення трудових відносин.


Працівників, яких призвали на військову службу, за статтею 119 КЗпП роботодавець увільняє та зберігає місце роботи та посаду.