Банкрутство не звільняє підприємство від погашення заборгованості по заробітній платі

У випадку банкрутства або ліквідації підприємства, першочергово задовольняються вимоги щодо виплати заборгованості з заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута

У разі банкрутства підприємства чи ліквідації його у судовому порядку зобов’язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні одержати за працю (роботу, послуги), виконану у період, що передував банкрутству чи ліквідації підприємства, виконуються відповідно до Кодекса України з процедур банкрутства.

Статтею 64 Кодекса України з процедур банкрутства визначається черговість задоволення вимог кредиторів

Отже, у першу чергу задовольняються:


  1. вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута;
  2. грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей;
  3. інші кошти, належні працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов’язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо);
  4. вихідна допомога, належна працівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі.


Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених Кодексом України з процедур банкрутства.


У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належить кожному кредитору однієї черги.


Джерело: Держпраці