Лікарняний під час щорічної відпустки оплачується

У разі настання тимчасової непрацездатності під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці лікарняні виплачуються у загальному порядку

Чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці?

Держпраці зазначає, що дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються. Це передбачено ст. 78 КЗпП.


У ст. 11 Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» вказано, що щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена в разі, якщо на період цієї відпустки прийшлася тимчасова непрацездатність працівника, засвідчена в установленому порядку.


Отже, у разі тимчасової непраце­здатності, що прийшлася на щорічну відпустку, працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести щорічну відпустку на бажаний термін.


У свою чергу роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки.

Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника

Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.


Відповідно до Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», у якому вказано, що у разі настання тимчасової непрацездатності під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці лікарняні виплачуються у загальному порядку.


Джерело: Держпраці