Працівників підприємств можуть залучити до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Залучення працівників підприємств до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану відбувається за погодженням з їх керівництвом. З кожним залученим до таких робіт укладається строковий трудовий договір

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі ті, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, а саме:


  1. зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;
  2. працівники підприємств, які працюють в умовах воєнного стану, але не залучені до виконання мобілізаційних завдань/замовлень та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – за погодженням з їх керівництвом та у порядку переведення;
  3. особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
  4. студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;
  5. особи, які забезпечують себе роботою самостійно.


Не залучаються до суспільно корисних робіт:


  1. малолітні діти (до 14 років);
  2. неповнолітні віком від 14 до 15 років;
  3. жінки, які мають дітей віком до 3 років;
  4. вагітні жінки у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я.
З кожним залученим до суспільно корисних робіт укладається строковий трудовий договір, розмір основної та додаткової заробітної плати не може перевищувати 1,5 розміру мінімальної заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці

Джерело: Держпраці