Працівник після військової служби: право на відпустки за місцем роботи

Працівники, звільнені з військової служби, мають приступити до роботи на наступний день після того, як їм поставлять позначку про звільнення з військової служби та візьмуть на військовий облік. Такий працівник може виявити бажання скористатися своїм правом на відпочинок. На які відпустки має право такий працівник – далі в публікації


Щорічна основна відпустка


Важлива умова надання щорічної основної відпустки – наявність стажу для цієї відпустки.


З 19.07.2022 р. період військової служби не зараховують до часу, що дає право на щорічну основну відпустку. Саме цією датою були внесені зміни до законодавства щодо відміни збереження середнього заробітку.


Що стосується педагогічних, науково-педагогічних працівників, то для них період проходження військової служби не зараховується до стажу роботи для щорічної основної відпустки з 24.12.2023 р.


Для деяких категорій працівників щорічні відпустки за їхнім бажанням можуть надаватися в зручний для них час. Йдеться про ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.


До ветеранів війни належать:


  1. учасники бойових дій,
  2. особи з інвалідністю внаслідок війни,
  3. учасники війни.


Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються також особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» тощо.


Основний алгоритм отримання відпустки не змінний – якщо ця відпустка надається поза графіком відпусток, то працівник пише заяву на відпустку, роботодавець погоджує та видає наказ на відпустку.


Відпустка за минулі роки


Може скластися ситуація, коли працівник тільки приступив до роботи і у нього за період увільнення від роботи з 19.07. 2022 р. немає накопичених днів щорічної відпустки (якщо звісно мова не йде про педагогічних чи науково-педагогічних працівників). В такому випадку працівник може взяти відпустку за минулі роки, якщо у нього залишились невикористані дні, оскільки законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на щорічні відпустки.


Важливий нюанс: роботодавець має погодитися на використання щорічної основної відпустки за минулі роки. Оскільки наразі діє норма, згідно якої у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.


Наступний нюанс: скільки ж днів такої відпустки можна взяти? Наразі діє норма, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Проте чи стосується це обмеження використання днів щорічної основної відпустки за минулі роки?


Згідно з роз’ясненням Мінекономіки це не стосується відпусток за минулі роки. Отже, якщо роботодавець надасть згоду на ту кількість днів відпустки, що залишилась у працівника (чи то 25 чи 30 днів), то щорічна відпустка навіть поза графіком відпусток може бути надана.


Відмова у наданні відпустки


Роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної основної відпустки. Це стосується працівників, які залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення). Винятки — відпустка у зв’язку вагітністю та пологами та  відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це передбачено у ч. 2 ст. 12 Закону № 2136.


Наприклад, працівник працює на Укрзалізниці. Порядком № 1109 затверджено секторальний перелік об'єктів критичної інфраструктури сектору. В Порядку №1109 наявний сектор «Транспорт і пошта» і конкретизовано тип основної послуги «пасажирські залізничні перевезення». Отже, виходить, що Укрзалізниця підпадає під визначення критичної інфраструктури. І роботодавець може скористатися своїм правом і відмовити у щорічній відпустці. Якщо ж роботодавець не проти її надати, то працівник може йти у відпустку.


Додаткова відпустка окремим категоріям громадян


Законодавством передбачено ще один відпустки, яким можна скористатися працівники, які проходили військову службу. Це Додаткова відпустка окремим категоріям громадян на підставі статті 162 Закону про відпустки.


Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом про статус ветеранів війни, можуть отримати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.


Задля отримання такої відпустки, як і інших видів відпустки, працівник пише заяву, подає відповідні підтверджуючі документи щодо свого статусу, а роботодавець видає наказ. Право на таку додаткову відпустку повної тривалості не залежить від відпрацьованого часу в тому чи іншому календарному році. Цей вид відпустки не підлягає поділу на частини чи перенесенню на інший період. Під час звільнення з роботи за неї не виплачується компенсація. 


Відпустка без збереження заробітної плати


Працівник може оформити відпустку без збереження заробітної плати. На підставі статті 25 Закону про відпустки така відпустка надається в обов’язковому порядку за бажанням працівника:


  1. учасникам війни (до 14 календарних днів щорічно);
  2. особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (до 21 календарного дня щорічно);
  3. працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, - тривалістю до 60 календарних днів (це новий вид відпуски, зміни внесені Законом № 3494). Ті працівники, яких зараз звільняють із військової служби, не можуть скористатися даним видом відпустки. Оскільки вони наразі звільняються за сімейними обставинами чи станом здоров’я. Тобто, працівника не демобілізували, а звільнили з військової служби. Тому, право на разову неоплачувану відпустку отримають працівники, які повернуться до роботи після військової служби, коли закінчиться особливий період чи Президент оголосить демобілізацію.


Також за сімейними обставинами та з інших причин може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за угодою з роботодавцем, але не більше 30 календарних днів на рік. Підстава - стаття 26 Закону про відпустки.


Ще одна нова підстава для надання відпустки без збереження зарплати за угодою сторін – відпустка на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру. Така відпустка може надаватися без обмеження строку, конкретна тривалість такої відпустки визначається угодою сторін.


Інші види відпусток


У разі, якщо колективним договором підприємства/установи/організації передбачені інші види відпусток для осіб, звільнених з військової служби, то працівник має право ними скористатись за умов, визначених в колективному договорі.


Звичайно, працівник може брати і інші відпустки, на які має право. Наприклад, якщо працівник чи працівниця має двоє та більше дітей до 15 років, то можна взяти додаткову відпустку на дитину. Або інші відпустки, які стосуються працівника, адже можливо працівник був поранений та отримав інвалідність і для таких працівників теж передбачені обов’язкові відпустки без збереження заробітної плати.


Таким чином, працівник, який повертається до роботи після проходження військової служби, має право на накопичені дні щорічної відпустки, може скористатися додатковою відпусткою як учасник бойових дій тривалістю до 14 календарних днів. Також такий працівник має право на відпустки без збереження зарплати на загальних умовах або залежно від свого статусу.


Нормативно-правове забезпечення


Закон № 2136 - Закон України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Закон про відпустки - Закон України від 15.11.96 № 504/96-ВР «Про відпустки».

Закон про статус ветеранів війни - Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Порядок №1109 - Порядок віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, затверджений постановою КМУ від 09.10.2020 №1109.


Джерело: kadroland