Заборгованість по зарплаті можна стягнути через виконавчу службу

Стягнення заборгованості із нарахованої, але невиплаченої заробітної плати в примусовому порядку може відбуватися лише після ухвалення рішення суду (наказу) на користь працівника та відповідно набрання рішенням суду (наказом) законної сили, при цьому боржник-роботодавець відмовляється виконувати його добровільно

Відповідно до ст. 5 Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» (далі – Закон про виконавче провадження), примусове виконання рішень покладається на:


 1. органи державної виконавчої служби (державних виконавців);
 2. приватних виконавців.
Для виконання рішення суду (наказу) в примусовому порядку працівнику необхідно звернутися до Державної виконавчої служби (ДВС) чи приватного виконавця, оскільки законодавством не передбачено направлення рішення судів до виконавців автоматично

Для цього необхідно:


1. Звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого документу (виконавчого листа, наказу).


Виконавчі документи (виконавчий лист (наказ) відповідно до ст. 4 Закону про виконавче провадження обов’язково мають містити:


 1. назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової особи, яка його видала;
 2. дату прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
 3. повне найменування стягувача та боржника, їх місцезнаходження, дату народження боржника - фізичної особи;
 4. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;
 5. резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;
 6. дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
 7. строк пред’явлення рішення до виконання.


2. Написати відповідну заяву про примусове стягнення коштів із боржника та звернутися із заявою до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який знаходиться:


 1. за місцем проживання/перебування або роботи боржника;
 2. за місцезнаходженням майна боржника.


Звертаємо увагу, що відповідно до п. 1 ст. 12 Закону про виконавче провадження виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3-х років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.


Про відкриті виконавчі провадження можна дізнатися:


 1. у відділі ДВС, до якого був спрямований виконавчий лист з суду;
 2. у додатку «Дія»;
 3. у Єдиному реєстрі боржників.


Джерело: Федерація профспілок України