Суміщення посад потребує документального оформлення

Оформлюється суміщення професій (посад) наказом роботодавця. В наказі в обов’язковому порядку вказують назву професії (посади), за якою відбуватиметься суміщення, умови виконання роботи та розмір доплати до посадового окладу

Яким чином документально оформити суміщення посад?

Суміщення посад може бути встановлено за заявою працівника або на підставі прийнятого роботодавцем рішення.


Якщо суміщення ініційовано роботодавцем, працівник має бути повідомлений про зміни в організації виробництва та праці згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП не пізніше ніж за два місяці. Це правило діє у мирний час.


Під час воєнного стану діє спеціальний Закон України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який передбачає, що норми ч. 3 ст. 32 КЗпП щодо двомісячного терміну попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.


Отже, під час дії воєнного стану працівника про зміну істотних умов праці та її оплати слід повідомити не пізніше, як до запровадження таких умов.

Оформлюється суміщення професій (посад) наказом роботодавця

В наказі в обов’язковому порядку вказують назву професії (посади), за якою відбуватиметься суміщення, умови виконання роботи та розмір доплати до посадового окладу.


Тобто якщо із працівником укладено письмовий трудовий договір, для оформлення суміщення посад не потрібно укладати новий трудовий договір чи вносити зміни до наявного трудового договору за допомогою укладання додаткової угоди. Достатньо наказу керівника підприємства із обов’язковими вимогами зазначеними вище.


Оскільки працівник продовжує обіймати свою основну посаду, записи про суміщення до особової картки працівника та трудової книжки не вносяться.


Джерело: Держпраці