Про проходження виробничої практики учнями ПТНЗ ДПС не повідомляють

Трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається

Чи потрібно подавати повідомлення до органів ДПС про прийняття учня на виробничу практику?

Для проходження виробничої практики слухачами професійно- технічних закладів (далі – ПТНЗ) ці заклади освіти укладають відповідні договори із підприємствами, установами та організаціями.

Під час виробничої практики учні (слухачі) ПТНЗ виконують на виробництві роботи відповідно до навчальних планів і програм

За виконані учнями роботи під час виробничої практики підприємства здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчально- виробничу практику за фактично виконану роботу.


Ці кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ з метою виплати учням 50 % зарплати за проходження виробничої практики. Інші 50 % зарплати, нарахованої за час виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом.


Відтак, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається.


Джерело: Держпраці