Як доповнити е-трудову книжку даними про трудову діяльність до 2004 року

Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником. Відсутні відомості подаються за допомогою засобів вебпорталу ПФУ, або до будь-якого територіального органу (сервісного центру) ПФУ

Для доповнення відомостей в реєстрі застрахованих осіб інформацією про трудову діяльність за період до 2004 року постановою правління Пенсійного фонду України від 12.03.2021 № 11-1 затверджено Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі.

Відповідно до норм цього порядку відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником. Відсутні відомості подаються за допомогою засобів вебпорталу Пенсійного фонду України, або до будь-якого територіального органу (сервісного центру) Пенсійного фонду України

Відомості через вебпортал подаються в електронній формі (у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування) з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.


До звернення про оцифрування відомостей про трудову діяльність можливо завантажити скановані копії таких документів, а саме:


  1. трудова книжка;
  2. диплом про освіту;
  3. свідоцтво про народження дитини;
  4. військовий квиток;
  5. архівні довідки про трудову діяльність та перейменування страхувальників;
  6. інші документи визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабміну від 12.08.1993 №637.


Джерело: ПФУ