Складаючи правила трудового розпорядку, слід дотримуватись ДСТУ 4163:2020

Профспілка вказує, що необхідно дотримуватися вимог ДСТУ 4163:2020 при оформлені правил внутрішнього трудового розпорядку

Чи необхідно правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – ПВТР) оформлювати відповідно до ДСТУ?

При оформленні ПВТР необхідно дотримуватися ДСТУ 4163:2020 та певних рекомендацій:


  1. ПВТР оформлюють на загальному бланку організації або на стандартних аркушах паперу формату А4;


  1. доцільно використовувати бланки з кутовим розташуванням постійних реквізитів. Це пов’язано з тим, що гриф затвердження має бути розташований вище реквізиту «Назва виду документа», тому що затверджується сам документ, а не лише його текст. На поздовжніх бланках зробити це практично неможливо через відсутність вільного місця для грифу затвердження у правому верхньому куті бланка;


  1. дату і реєстраційний індекс проставляють у день затвердження ПВТР;


  1. текст правил складається з розділів (1, 2, 3 тощо), які, в свою чергу, можуть поділятися на підрозділи, пункти та підпункти;


  1. якщо в ПВТР передбачені схеми, таблиці, форми, то їх оформлюють як додатки на окремих аркушах паперу, а у відповідних пунктах роблять посилання на ці додатки. Реквізит «Відмітка про наявність додатків» у цьому разі не оформлюють;


  1. кожний додаток до ПВТР повинен мати відмітку у верхньому правому куті першого аркуша додатка з посиланням на відповідний пункт (підпункт) тексту ПВТР;


  1. підписує ПВТР керівник структурного підрозділу, у якому було складено цей документ і який несе відповідальність за його зміст (найчастіше – керівник кадрової служби);


  1. проект ПВТР за потреби візують заінтересовані посадові чи службові особи організації (найчастіше – заступник керівника організації, керівник представницького органу трудового колективу, юрист).


Джерело: ФПУ