Мобінг може бути підставою для розірвання трудового договору

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили

У роз’ясненні Держпраці зазначає:

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили

Така підстава для припинення трудового договору передбачена ч. 3 ст. 38 КЗпП.


Отже, мобінг став додатковою підставою припинити трудовий договір з керівником підприємства за прояв цькування або бездіяльність та відсутність заходів для його припинення. Але такі дії керівника має встановити суд відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 41 КЗпП.


Також передбачено відшкодування моральної шкоди, яке визначене ст. 237-1 КЗпП, а саме відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.


Джерело: Держпраці