Служба охорони праці: хто (не)може виконувати функції

Кожен роботодавець зобов'язаний створити службу охорони праці. При цьому є певні умови для її створення. Про те, на кого можна покласти обов’язки з охорони праці на підприємстві, а хто не має права виконувати функції з питань охорони праці – далі в публікації


Організація роботи з охорони праці


Виконання вимог законодавства з організації охорони праці на підприємстві забезпечується шляхом створення служби охорони праці, або залучення осіб, які можуть виконувати функції служби охорони праці.


Вибір варіанту організації роботи з охорони праці залежить від кількості працівників:


  1. якщо кількість працюючих 50 і більше осіб, - роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці;
  2. якщо ж менше 50 осіб, то функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку;
  3. якщо менше 20 осіб, то для виконання функції служби охорони праці можна залучати сторонніх спеціалістів на договірних засадах, але за умови наявності відповідної підготовки.


На підставі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки виробництва, видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє та затверджує Положення про службу охорони праці, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання функції та права її працівників відповідно до законодавства.


Назви посад цієї служби формуються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, а кваліфікаційні вимоги - відповідно до розділу І «Професії керівників професіоналів фахівців та технічних службовців» Випуску І «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.


Якщо на підприємстві у структурі працівників є два працівника, які займаються охороною праці, то потрібно буде сформувати окремий структурний підрозділ.


Тобто, коли чисельність його працівників буде не менше двох і назва посади керівника служби охорони праці відповідно до класифікатора професії – це, звісно, начальник відділу охорони праці.


При цьому за класифікатором професії такий начальнику буде присвоєно код КП 1232, а інженеру з охорони праці, який є в його підпорядкуванні, - код КП 2149.2.


А якщо недоречно утворювати окремий структурний підрозділ, навіть якщо кількість працівників становить 50 чи більше осіб, роботодавець може покласти відповідні обов'язки лише на одного, але основного працівника. За таких обставин саме він вважатиметься службою охорони праці у розумінні Закону про охорону праці і, до речі, ним має бути не начальник, а інженер з охорони праці, адже така служба не може вважатися окремим структурним підрозділом. Ну і, відповідно, один працівник не може бути керівником структурного підрозділу якого фактично не існує.


В Типовому положенні про службу охорони праці йдеться, що навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому законодавством порядку як під час прийняття на роботу, так періодично, один раз на три роки. Це означає, що інженеру з охорони праці під час переходу на роботу на інше підприємства необхідно буде отримувати нове посвідчення з охорони праці.

Ситуація 1. Чи може інженер з охорони праці виконувати свої функції за суміщенням за нормами Типового положення про службу охорони праці?

Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом про охорону праці і Типовим положенням про службу охорони праці та системою управління охорони праці на підприємстві.


Таким чином, спеціалісту з охорони праці заборонено суміщувати посади. Відповідно, якщо працівник обіймає іншу посаду, йому заборонено бути інженером з охорони праці за суміщенням.

Ситуація 2. Чи може бути директор за внутрішнім сумісництвом інженером з охорони праці?

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Якщо директор виконуватиме обов'язки інженера з охорони праці за сумісництвом, то, фактично контролюватиме свою роботу


Тобто, наявний конфлікт інтересів.


Аналогічна проблема може виникнути, якщо інженер з охорони праці - внутрішній сумісник.


Згідно Типового положення про службу охорони праці спеціалісти служби охорони праці мають права видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію, пояснення з питань охорони праці.


Отже, щоб уникнути того самого конфлікту інтересів, варто прийняти інженера з охорони праці за зовнішнім сумісництвом.

Ситуація 3. Чи може виконувати функції з охорони праці сторонній спеціаліст; чи може бути цей спеціаліст звичайною фізичною особою за цивільно-правовим договором?

З цього приводу Держгірпромнагляд в Листі від 16.07.2013 висловився, що спеціаліст, який залучається на договірних засадах для виконання функції охорони праці, повинен пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, як особа яка здійснює господарську діяльність.


Тобто, це має бути фізична особа-підприємець, що право здійснювати діяльність згідо КВЕД 74.90 в установленому законодавством порядку


Нормативно-правове забезпечення


Закон про охорону праці - Закон України від 14.10.91 № 2694-XII «Про охорону праці».

Типове положення про службу охорони праці - Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04, затверджене Наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255.

Класифікатор професій ДК 003:2010 - Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 1 Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, затверджений наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 № 36.

Лист Держгірпромнагляду від 16.07.2013.


Джерело: kadroland


Статті на тему:


Охорона праці на підприємстві: обов’язкові документи та відповідальні особи

Кому та що загрожує за порушення вимог охорони праці

Обов’язки з охорони праці: чи можна покласти на кадровика