Через проміжок часу має бути надана перерва для відпочинку й харчування

Перерва для відпочинку й харчування має надаватися, як правило, через 4 години після початку роботи, тривалістю не більше 2 годин, яка не включається в робочий час

Фахівці Держпраці підкреслили, що час відпочинку – це встановлений законодавством час, упродовж якого працівники вільні від виконання трудових обов’язків, і який вони можуть використовувати на власний розсуд.


У Держпраці нагадали, що основними видами відпочинку є:


  1. перерви протягом робочого дня;
  2. щоденний відпочинок (перерви між робочими днями);
  3. щотижневі дні відпочинку;
  4. святкові й неробочі дні;
  5. відпустки.


Відповідно до законодавства працівникові протягом робочого дня може надаватися перерва для відпочинку й харчування тривалістю не більше 2 годин, яка не включається в робочий час. Вона має надаватися, як правило, через 4 години після початку робіт.


Працівники можуть використовувати час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть також відлучатися з місця роботи (ст. 66 КЗпП).

На тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна, працівникові має бути надано можливість приймання їжі протягом робочого часу

Джерело: Держпраці