Мобінг можливо попередити: варіанти розв’язання конфлікту

Медіація може бути дієва не лише на етапі вирішення конфлікту, що існує, а і як засіб попередження мобінгу. Визначальним фактором тут є своєчасність виявлення проблеми та зусилля по її розв’язанню

Конституція України визначає честь і гідність людини головною цінністю, але законодавство не завжди дієвий механізм при попередженні та розв’язанні непорозумінь та спорів в межах колективу. Ще одним дієвим варіантом підходу до проблеми може бути медіація.


Медіація (англ. mediation – посередництво) – вид альтернативного врегулювання суперечок, метод вирішення суперечок із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси та потреби усіх учасників конфлікту.


Медіація може бути дієва не лише на етапі вирішення конфлікту, що існує, а і як засіб попередження мобінгу. Визначальним фактором тут є своєчасність виявлення проблеми та зусилля по її розв’язанню. В даному аспекті відповідальність лежить на керівництві. Медіація передбачає наступні складові:


  1. дотримання принципів рівності та нейтральності;
  2. забезпечення сторін у спорі відповідною інформацією про можливість використання процедури примирення;
  3. незалежність і нейтральність медіатора;
  4. справедливість проведення процедури, зокрема, забезпечення поваги до прав та гідності кожної зі сторін у спорі та дотримання принципу справедливості;
  5. прозорість використання процедури примирення.


Слід пам’ятати, що психологи при перших проявах мобінгу пропонують безпосередньо поговорити з кривдником і спробувати вирішити конфлікт при спілкуванні. Якщо результат вас не влаштовує, то краще все ж таки покинути агресивне середовище і знайти іншу роботу.


Психічне здоров’я, тим більш в сучасних реаліях України, треба оберігати.


Джерело: Держпраці