Проміжковий показник не округлюють при розрахунку середньої зарплати

Порядок округлення розрахункових показників при обчисленні середньої заробітної плати Мінекономіки рекомендує зафіксовувати у локальних актах про оплату праці або колективному договорі

Відомо, що обчислення середньої заробітної плати працівникам проводимо відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 № 100.


За загальним правилом середньоденну зарплату визначаємо діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства


Щодо округлення при обчисленні середньої заробітної плати фахівці Мінекономіки вказали, що оскільки проміжковий показник не є підсумковим показником, то, як правило, його не округлюють при розрахунку, а застосовують довгий дріб і округлюють кінцевий результат.


Але якщо комп'ютерна програма округлює середній денний заробіток до двох знаків чи до іншої кількості знаків після коми, то помилки немає.


Взагалі порядок округлення розрахункових показників при обчисленні середньої заробітної плати Мінекономіки рекомендує зафіксовувати у локальних актах про оплату праці або колективному договорі.


Джерело: лист Мінекономіки від 16.05.2024 № 4707-05/36086-09