За виконання обов'язків відсутнього працівника встановлюють доплату

Якщо  ж посадовою інструкцією працівника визначено виконання обов'язків іншого працівника під час його відсутності, то таке заміщення здійснюється без видання окремого наказу та без доплати

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст. 30 КЗпП).


Тимчасове виконання обов'язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по закладу. Працівникові, який заміщує, виплачується різниця між його фактичним посадовим окладом і посадовим окладом працівника, якого заміщують, за умови, що такий замісник не є штатним заступником відсутнього працівника (п. 1 роз'яснення Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва» (із змінами, внесеними постановою Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС від 11.12.86 № 521/30-18).


Але якщо посадовою інструкцією працівника визначено виконання обов'язків іншого працівника під час його відсутності, то таке заміщення здійснюється без видання окремого наказу та без доплати.


Джерело: лист Держпраці від 19.01.2024 № 104/2/2.1-ЗВ-24а


Стаття по темі:


Виконання обов’язків відсутнього працівника: варіанти та оформлення