При звільненні неповнолітніх працівників врахуйте обмеження

Звільнити з власної ініціативи працівника, якому ще не виповнилося 18 років, роботодавець може. Але потрібно дотримуватись загального порядку звільнення і воно можливе тільки за згодою районної чи міської служби у справах дітей

При цьому звільнення можливе лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування звільнення з таких підстав: 


  1. зміни в організації виробництва й праці, зокрема, ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  2. виявлена невідповідність працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а також відмова в наданні допуску до державної таємниці чи його скасування, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
  3. поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.


Джерело: Держпраці