Практиканти на підприємстві: як оформити відносини

Набути перший досвід роботи студенту можна на практиці. Вважають, що підприємству, яке буде базою практики, це не принесе клопоту. Але не кадровику та бухгалтеру. Адже у них є безліч запитань. Як оформити практиканта? Чи треба укладати трудовий договір та подавати повідомлення про прийняття на роботу? Чи оплачувати його роботу? А що зі звітністю? Бажаєте оформити все швидко та без проблем, тоді ця стаття вам стане в пригоді

Щоб взяти практиканта, потрібно перш за все з’ясувати, де саме він проходить навчання. Адже проходження практики та питання пов’язані із нею, регулюють різні нормативні документи.


Практикант — учень закладу професійної (професійно-технічної) освіти


Оформлення. Тут керуємося:


 1. Законом України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (далі — Закон № 2145);
 2. Законом України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (далі — Закон № 103);
 3. Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.1999 № 992 (далі — Порядок № 992).


Виробнича, переддипломна (передвипускна) практика, як частина навчального процесу, передбачена ст. 25 Закону № 103. Причому учні з дозволу керівництва закладів професійної (професійно-технічної) освіти можуть самостійно обрати базу проходження практики (п. 2 Порядку № 992). Проте між підприємством-базою практики та навчальним закладом профосвіти має бути укладений відповідний договір про навчально-виробничу практику.


Форму Типового договору про навчально-виробничу практику наведено в додатку до Порядку № 992. Відповідно до такого договору підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики та інших видів практичного навчання.


Практично це виглядає так. Спочатку, не пізніше ніж за 2 тижні до початку практики, заклад професійної (професійно-технічної) освіти та підприємство, що надає робочі місця або навчально-виробничі ділянки, укладають договір про навчально-виробничу практику (п. 8 Порядку № 992). У договорі повинні бути зазначені:


 1. кількість учнів, слухачів за професіями, спеціальностями та спеціалізаціями;
 2. строки, умови та порядок проведення виробничої практики;
 3. забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог;
 4. інші взаємні зобов’язання сторін;
 5. умови оплати праці практикантів;
 6. строк дії договору.


Навчальний заклад подає підприємствам списки учнів, слухачів із зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних груп — керівників професійно-практичної підготовки від закладів освіти, освітні програми з виробничого навчання та виробничої практики на виробництві чи у сфері послуг. Такі списки також подають не пізніше ніж за два тижні до початку практики (п. 15 Порядку № 992).


Прийняття учнів закладу професійної (професійно-технічної) освіти на практику оформляють наказом (розпорядженням) керівника підприємства. У наказі слід зазначити:


 1. дату початку та закінчення практики;
 2. робоче місце або навчально-виробничу дільницю, на якій буде працювати учень-практикант;
 3. види робіт згідно з робочими освітніми програмами;
 4. осіб з-поміж інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства, відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики;
 5. систему оплати праці практикантів за фактично виконаний обсяг робіт згідно із затвердженими нормами праці, а також умовами договору, укладеного між ЗПТО та підприємством.
Увага! Учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включають. Це означає, що із практикантами не укладають трудовий договір. Адже практика відбувається на підставі договору про навчально-виробничу практику між закладом освіти та підприємством. Відповідно, повідомлення про прийняття на роботу подавати не потрібно (лист Держпраці від 19.05.2017 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17)

З моменту розподілу учнів, слухачів закладу професійної (професійно-технічної) освіти на робочі місця або навчально-виробничі ділянки, на них відповідно до законодавства про охорону праці поширюються права та обов'язки щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та безпеки життєдіяльності, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників та службовців.

Отже, практикантів потрібно ознайомити із ПВТР та іншими документами щодо охорони праці

Робочий час. Тривалість роботи учнів, слухачів повинна відповідати часу, визначеному робочими навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.


І хоча трудовий договір із практикантами не укладають, табель обліку використання робочого часу на них потрібно вести. Адже підприємство-база практики має забезпечувати технічний контроль, облік виконаних кожним учнем, слухачем робіт та оплату їх праці за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) згідно з законодавством (п. 11 Порядку № 992).


Оплата виконаної роботи. За фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Тобто за виконану роботу під час проходження практики учень має отримати зарплату. Розмір такої зарплати (окладу, тарифної ставки, надбавки, доплати тощо) визначається за умовами оплати підприємства.


Нарахована зарплата не пізніше п'яти днів після виплати зарплати працівникам підприємства виплачується:


 1. учню безпосередньо;

або

 1. через заклад професійної (професійно-технічної) освіти.


Водночас Порядком № 992 встановлено: 50% зарплати виплачується учню, а інші 50% може бути спрямовано на рахунок закладу освіти для провадження його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи, з яких не більш як 15% коштів може бути спрямовано на преміювання майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання за безпосередню підготовку учнів, якісну організацію та виконання освітніх програм з виробничого навчання на підприємстві та виробничої практики відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи. Причому «може» означає, що учню-практиканту може бути виплачена і вся зарплата, але на практиці зазвичай йдуть за такою схемою: 50% — учню, 50% — навчальному закладу.


Практикант — студент ЗВО


Оформлення. Тут керуймося:


 1. Законом № 2145;
 2. Законом України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі — Закон № 1556);
 3. Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міносвіти України 08.04.1993 р. № 93 (далі — Положення № 93).


Практичну підготовку осіб, які навчаються у закладах вищої освіти (далі — ЗВО), проводять під час практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку (ст. 51 Закону № 1556).


Базою практики можуть бути підприємства, організації, установи будь-яких форм власності, з якими ЗВО укладає договір за формою із додатка 1 до Положення № 93. Після укладення договору за два місяці до початку практики ЗВО надає базі практики для узгодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень до початку практики — список студентів-практикантів.


Прийняття студентів на практику оформляють наказом (розпорядженням) керівника. У цьому документі зазначають:


 1. прізвище, ім’я, по батькові практиканта;
 2. умови та термін проходження практики;
 3. призначають керівника практики від підприємства;
 4. умови оплати праці керівника практики.
Увага! Студенти-практиканти не входять до штатного розпису підприємства, а їх працю не оплачують. Проте за наявності вакантних місць студентів можна зарахувати на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. За цих обставин не менше 50% часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики (п. 3.7 Положення № 93). Тобто зі студентом-практикантом може бути укладено строковий трудовий договір. У цьому разі виникають трудові відносини, тож потрібно подати повідомлення до ДПС про прийняття на роботу

Якщо зі студентом-практикантом буде укладатись строковий трудовий договір, то приймайте його на основне місце роботи, а не за сумісництвом. Так, відповідно до ч. 3 п. 14 постанови пленуму ВСУ від 24.12.99 №13 робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не вважається сумісництвом і оплачується на загальних підставах (додатково див. листи Мінсоцполітики від 20.01.2012 р. № 21/13/116 та від 25.05.2015 р. №198/06/186-15).


Таким чином, у разі проходження практики студентами вищих навчальних закладів без зарахування їх на штатні посади трудові відносини між практикантом і підприємством, установою, організацією не виникають. Якщо ж студента зарахували на штатну посаду, то з ним укладають трудовий договір шляхом оформлення наказу чи розпорядження, та обов’язково надсилають повідомлення до ДПС.


Оплата праці. В загальному випадку проходження практики не оплачується для студента. Адже часто ніякої роботи на базі практики вони не виконують, а продовжують навчальний процес відповідно до програми практики. А отже, база практики студентам за період практики жодних виплат не нараховує.


Але, якщо зі студентом-практикантом укладено строковий трудовий договір, то його роботу оплачують за загальними правилами, передбаченими КЗпП та Законом про оплату праці.


Крім того, під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати, за студентами (учнями) зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.


Висновки


 1. Практика – це частина освітнього процесу.
 2. Умови та порядок проходження практики учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентами закладів вищої освіти регламентується різними нормативними документами.
 3. Між підприємством-базою практики та навчальним закладом укладають договір на проходження практики.
 4. Учням, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти оплату за виконану роботу підприємство може або повністю направити навчальному закладу, або 50 % виплатити безпосередньо практиканту, а решту 50% — перерахувати закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
 5. В загальному випадку студенту не оплачують проходження практики. Проте зі студентом-практикантом можна укласти строковий трудовий договір.


Тетяна ГУЛЬ, редактор kadroland


Шаблони та зразки документів:


Наказ про проходження практики

Заява студента для проходження практики

Типовий договір про навчально-виробничу практику