Співробітник може ініціювати дострокове припинення строкового трудового договору

У ст. 39 КЗпП визначено перелік випадків, коли працівник має право достроково розірвати строковий трудовий договір

Чи має працівник право розірвати строковий трудовий договір з власної ініціативи?

Фахівці Держпраці роз’яснили, що відповідно до ст. 39 КЗпП, строковий трудовий договір може бути розірваний достроково на вимогу працівника:


 1. В разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором.
 2. В разі порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору.
 3. В разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема:


 1. переїзд на нове місце проживання;
 2. переведення чоловіка або дружини на роботу до іншої місцевості;
 3. вступ до закладу освіти;
 4. неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком;
 5. вагітність;
 6. догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;
 7. догляд за хворим членом сім’ї, відповідно до медичного висновку, або особою з інвалідністю I групи;
 8. вихід на пенсію;
 9. прийняття на роботу за конкурсом;
 10. інші поважні причин.


Джерело: Держпраці