Для чотирьох категорій працівників є обов'язковим медичний огляд

У роз’ясненні Держпраці наводить перелік категорій працівників, для яких є обов’язковим медичний огляд

Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд?

Медичний огляд є важливою складовою забезпечення безпеки та здоров’я працівників на робочому місці. Згідно з вимогами законодавства, медичний огляд є обов’язковим для наступних категорій працівників:


  1. Працівники, зайняті на важких роботах. Ця категорія включає працівників, які виконують фізично важку працю, що може мати негативний вплив на їхнє здоров’я.
  2. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. Це стосується робіт, де працівники піддаються впливу шкідливих речовин, високих температур, шуму, вібрації та інших небезпечних факторів.
  3. Працівники, що виконують роботи, де є потреба у професійному доборі. До таких робіт належать ті, де від стану здоров’я працівника залежить його здатність виконувати певні професійні обов’язки.
  4. Особи віком до 21 року. Незалежно від професії та виду діяльності, молоді працівники повинні проходити медичний огляд, щоб забезпечити їхнє здоров’я та безпеку на робочому місці.


Джерело: Держпраці