Правила внутрішнього трудового розпорядку розробляються підприємством самостійно в довільній формі

Чинним законодавством не встановлена стала форма для ПВТР, а тому його положення розробляються підприємством самостійно в довільній формі. При цьому їх зміст значною мірою залежить від специфіки роботи підприємства та особливостей режимів праці і відпочинку працівників

Як оформлювати правила внутрішнього трудового розпорядку?

Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – ПВТР) – це локальний нормативний акт, який забезпечує правове регулювання трудових відносин на підприємстві, організацію його діяльності, визначає взаємні права та обов’язки адміністрації та працівників (ст. 142 КЗпП).


Сфера дії цього документа поширюється на всіх працівників підприємства незалежно від виду трудового договору, виконуваної роботи, посади та інших умов.


Тобто цей акт фактично є договірно-організаційним документом, за допомогою якого підприємство регламентує організацію праці і таким чином забезпечує дотримання працівниками трудової дисципліни.


ПВТР розробляє власник або уповноважений ним орган і виборний орган первинної профспілкової організації чи профспілковий представник. Якщо на підприємстві немає профспілкової організації, ПВТР розробляє роботодавець. За основу беруть типові правила, затверджені окремими міністерствами та відомствами.

Чинним законодавством не встановлена стала форма для ПВТР, а тому його положення розробляються підприємством самостійно в довільній формі. При цьому їх зміст значною мірою залежить від специфіки роботи підприємства та особливостей режимів праці і відпочинку працівників

ПВТР як правило, мають містити наступні основні розділи


  1. загальні положення;
  2. порядок прийняття та звільнення працівників;
  3. основні обов’язки працівників;
  4. основні обов’язки роботодавця;
  5. основні права працівників;
  6. основні права роботодавця;
  7. робочий час і час відпочинку;
  8. заохочення за успіхи у роботі;
  9. відповідальність за порушення трудової дисципліни.


За потреби до ПВТР можна додати й інші розділи.


Затверджують ПВТР на зборах трудового колективу за поданням власника і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) та оформлюють протоколом загальних зборів трудового колективу. Саме таку процедуру визначає ст. 142 КЗпП.


За потреби проект ПВТР візують заінтересовані посадові особи, зокрема заступник керівника, голова представницького органу трудового колективу або юрисконсульт. Підписує ПВТР керівник підрозділу, у якому складено документ і який відповідальний за його зміст (найчастіше – керівник кадрової служби).


У наказі про введення в дію ПВТР визначають строки та порядок ознайомлення працівників з ПВТР.


Відповідно до п. 5 ст. 29 КЗпП, роботодавець має ознайомити працівника з ПВТР під підпис до початку його роботи на підприємстві за трудовим договором.

Відсутність підпису про ознайомлення з ПВТР позбавляє роботодавця права вимагати від працівника виконувати ПВТР та накладати дисциплінарні стягнення на порушників

Якщо у ПВТР потрібно внести зміни або доповнення, керівник підприємства насамперед має прийняти рішення про внесення змін.


Далі документ узгоджують з виборним органом первинної профспілкової організації (або іншим представницьким органом трудового колективу) і виносять погоджений варіант змін на розгляд загальних зборів трудового колективу. Процедура затвердження ПВТР така сама, як і у випадку, коли їх розробляють з нуля.


Джерело: ФПУ