Ухилення роботодавця від офіційного оформлення працівників може призвести до кримінальної відповідальності

Держпраці вказує, що ст. 172 КК встановлює кримінальну відповідальність за «інше грубе порушення законодавства про працю». Це означає, що роботодавець може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за не оформлення трудових відносин з працівником

Задекларованою працею, вважається праця, коли виконані такі умови:


  1. роботодавець уклав з працівником трудовий договір;
  2. офіційно повідомив про його працевлаштування державну податкову службу;
  3. офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату;
  4. сплачує за працівника єдиний соціальний внесок, виконуються інші вимоги законодавства про працю та соціальне страхування.


Наслідки незадекларованої праці для роботодавця:


  1. штрафи за порушення законодавства про працю;
  2. низька продуктивність праці і відсутність мотивації персоналу;
  3. негативний імідж, обмеженість можливостей залучення додаткових ресурсів, зокрема кредитів, державної фінансової допомоги, грантів міжнародних організацій.


Статею 172 Кримінального Кодексу України зокрема передбачена кримінальна відповідальність за «інше грубе порушення законодавства про працю», що передбачає можливість притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності з використання праці громадян без офіційного оформлення трудових відносин.


Так у постанові від 01.10.2015 у справі №5-106кс15 Верховний Суд зазначив, що поняття «інше грубе порушення законодавства про працю», яке зазначене у ч. 1 ст. 172 КК, має оціночний характер, а тому для з’ясування характеру порушення слід звертатися до відповідних норм КЗпП.


У кожному конкретному випадку воно повинно встановлюватися, виходячи з об’єктивних та суб’єктивних ознак вчиненого діяння.

Власник та/або керівник бізнесу можуть понести кримінальну відповідальність за «грубе порушення угоди про працю»

Зокрема в тій же постанові від 01.10.2015 у справі №5-106кс15 Верховним Судом зокрема зазначено:

Директор, призначивши працівника на посаду охоронця (2010-2012 рр.), порушив вимоги працевлаштування та страхування. Він не оформив трудові правовідносини з цим працівником, а саме: не оформив трудовий договір та не вніс запис у трудову книжку, не сплатив страхові внески та не звітував до податкової інспекції. Ці дії порушили права та гарантії праці працівника, включаючи офіційне оформлення трудових відносин та соціальний захист. Вчинене директором порушення законодавства про працю є грубим з огляду на характер порушених прав

Одним із ризиків для посадових осіб роботодавця у разі порушення ними трудового законодавства щодо офіційного оформлення трудових відносин є ризик бути позбавленими права займати керівні посади в бізнесі, що необхідно враховувати.


Джерело: Держпраці