Позаплановий інструктаж можна проводити на робочому місці

Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху.


Такий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці у разі:


  1. введення в дію нових або внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з охорони праці;
  2. зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
  3. порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
  4. перерви в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт – понад 60 днів.
Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення

Джерело: Держпраці