Хто розслідує випадки смерті працівників під час виконання ними трудових обов'язків

Спеціальна комісія на підставі відповідних медичних висновків встановлює зв'язку погіршення стану здоров'я потерпілого з впливом на нього виробничих чинників або наявністю протипоказань до виконання роботи, за якої стався нещасний випадок.

Випадки смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов'язків підлягають спеціальному розслідуванню (п. 10 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337; далі - Порядок).


Обставини, за яких нещасний випадок визнають таким, що пов'язаний з виробництвом, є:


  1. раптове погіршення стану здоров'я потерпілого,
  2. одержання травм або його смерть під час виконання трудових (посадових) обов'язків внаслідок впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком,
  3. або у разі, коли потерпілий не пройшов обов'язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку (пп. 7 п. 52 Порядку).


Зв'язкок погіршення стану здоров'я потерпілого з впливом на нього виробничих чинників або наявністю протипоказань до виконання роботи, за якої стався нещасний випадок, визначає спеціальна комісія на підставі відповідних медичних висновків.


Джерело: лист Держпраці від 03.04.2024 № 523/4/4.2-ЗВ-24а