Чорнобильські відпустки: кому надавати та як оформити

Чорнобильська відпустка завжди викликає багато питань. Чи всім «чорнобильцям» її надавати? Чи можна її перенести на наступний рік або компенсувати? Чи надавати цю відпустку під час дії воєнного стану? Про все розповімо у статті


Законодавчі підстави надання додаткової відпустки постраждалим від Чорнобильської катастрофи


Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (ст. 2 Закону про відпустки).


Одним з видів відпусток є інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (п. 3 ч. 1 ст. 76 КЗпП; п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки).


До такого виду відпусток відносяться:


 1. додаткова відпустка на дітей (ст. 19 Закону про відпустки);
 2. додаткова відпустка учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також постраждалим учасникам Революції Гідності (ст. 16-2 Закону про відпустки);
 3. додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 13-15 Закону про відпустки) тощо.


Такою відпусткою є й додаткова відпустка постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.


Право на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи надає Закон № 796.

Отже, додаткова відпустка для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є гарантованою державою пільгою, а тому роботодавець зобов’язаний забезпечити право працівника на цю відпустку впродовж календарного року

Відповідно до Закону № 796 перелік компенсацій та пільг для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи залежить від встановленої категорії. Право на отримання Чорнобильської відпустки мають:


 1. громадяни, яким встановлена перша категорія (п. 22 ч. 1 ст. 20 Закону № 796);
 2. громадяни, яким встановлена друга категорія (п. 1 ст. 21 Закону № 796);
 3. один із батьків дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або особа, яка їх замінює (п. 3 ч. 3 ст. 30 Закону № 796).


Особливості надання Чорнобильської відпустки


Зазначена відпустка не належить до виду щорічних відпусток. Вона встановлена спеціальним законом для певної категорії громадян, тому її надають:


 1. один раз протягом календарного року;
 2. за календарний рік незалежно від часу, відпрацьованого працівником на цьому підприємстві;
 3. понад щорічну відпустку (основну і додаткову) в зручний для працівника-чорнобильця час (п. 10 ч. 14 ст. 10 Закону про відпустки).
Чорнобильську відпустку обов’язково включають до графіку відпусток на наступний рік

Якщо посеред календарного року прийняли на роботу працівника, який має посвідчення постраждалого від Чорнобильської катастрофи 1-й або 2-й категорії, і він в цьому році працював на іншому підприємстві, попросіть у нього надати довідку з попереднього місця роботи про використання чорнобильської відпустки.


Повідомте працівника, що чорнобильська відпустка:


 1. не переноситься на наступний рік якщо працівник не використав її в поточному календарному році;
 2. не подовжується на святкові та неробочі дні, що припали на період відпустки;
 3. вважається наданою за той календарний рік, на який припадає початок такої відпустки;
 4. не ділиться на частини;
 5. не подовжується та не переноситься на інший період у разі тимчасової непрацездатності працівника, яка припала на період відпустки;
 6. не підлягає грошовій компенсації, якщо не була використана до дня звільнення;
 7. надається за основним місцем роботи.


Для підтвердження свого статусу при оформленні додаткової відпустки працівник-чорнобилець має надати копію посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи з відповідної категорією (ч. 3 ст. 65 Закону № 796). На підставі заяви та копії посвідчення роботодавець за основним місцем роботи видає наказ про надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 16 календарних днів.


Чи надавати Чорнобильську відпустку сезонним та тимчасовим працівникам


Сезонними вважають працівників, яких приймають на сезонні роботи, тобто на роботи, які в силу природних і кліматичних умов виконуються протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців, та які включені в перелік сезонних робіт, наведених в Списку № 278 (п. 1 Указу № 310).


Тимчасовими вважаються працівники, які прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), – до чотирьох місяців (п. 1 Указу № 311).


На сезонних та тимчасових працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені правилами трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання тощо).


Тобто, сезонні та тимчасові працівники, які працюють за основним місцем роботи, та яким встановлена перша або друга категорія постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, також мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів навіть у перший місяць роботи.


Чи надавати чорнобильські відпустки під час дії воєнного стану


Під час дії воєнного стану питання надання відпусток регулює Закон № 2136, який встановлює певні обмеження та особливості.


Зокрема, роботодавці мають право обмежити тривалість щорічної основної відпустки до 24 календарних днів (ч. 1 ст. 12 Закону № 2136). Проте не йдеться про обмеження додаткових відпусток.

Тобто, працівникам-чорнобильцям, які мають першу або другу категорію постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, можна надавати додаткову відпустку й під час дії воєнного стану

Утім пам’ятайте, що роботодавці мають право відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 12 Закону № 2136). Проте така відмова повинна бути обґрунтована певною виробничою необхідністю.


Чи надавати Чорнобильську відпустку при призупиненні трудового договору


Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (абз. 1 ч. 1 ст. 13 Закону № 2136).


Проте, призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин (абз. 3 ч. 1 ст. 13 Закону № 2136).


Норми Закону № 2136 не обмежують права працівників на одержання інших відпусток, передбачених законодавством. Тобто, навіть при призупиненні трудового договору, працівники-чорнобильці мають право скористатися додатковою оплачуваною відпусткою.


Як оплачуються Чорнобильські відпустки


Оплату відпусток проводять за рахунок коштів держбюджету на соцзахист та соцзабезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (пп. 9 п. 4 Постанови № 936).


Підприємства за два місяці до початку бюджетного року мають подати до уповноваженого органу відомості про підприємство із зазначенням кількості постраждалих осіб за категоріями за формою, затвердженою Мінсоцполітики.


До форми додають списки працівників із зазначенням:


 1. ПІБ, наявної категорії;
 2. серії та номеру посвідчення;
 3. реєстраційним номером облікової картки платника податків (або серію та номер паспорта).


Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями (п. 6 Постанови № 936).


Висновки


 1. На додаткову оплачувану відпустку постраждалим від Чорнобильської катастрофи мають право працівники за наявності посвідчення потерпілого 1-й та 2-й категорії, або один з батьків, які мають дитину з інвалідністю, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.
 2. Чорнобильська відпустка надається за календарний рік і не переноситься на наступний.
 3. Чорнобильська відпустка не ділиться на частини, не продовжується на час тимчасової непрацездатності, яка припала на час відпустки, і не компенсується при звільненні.
 4. Додаткова оплачувана відпустка постраждалим від Чорнобильської катастрофи надається працюючим за основним місцем роботи, включаючи сезонних та тимчасових працівників.
 5. Працівники мають право скористатися цією відпусткою під час дії воєнного стану і навіть якщо дія трудового договору з ними призупинена.
 6. Під час дії воєнного стану керівник має право відмовити у наданні додаткової відпустки.


Галина БЄЛІКОВА, експерт із кадрових питань


Шаблони та зразки документів:


Заява про надання додаткової оплачуваної відпустки особі як потерпілій внаслідок Чорнобильської катастрофи

Наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки особі як потерпілій внаслідок Чорнобильської катастрофи