Бронювання працівників: крок за кроком до отримання відстрочки

Бронювання працівників – одна з найактуальніших тем для багатьох підприємств. Щоб забронювати працівника, підприємство повинно відповідати певним критеріям, визначеним законодавством, підготувати необхідні документи, та виконати декілька послідових дій. Як це зробити, розглянемо у цій консультації


Загальні положення


Бронювання підприємствами працівників здійснюється відповідно до ст. 25 Закону № 3543 та Постанови № 76, яка визначає порядок бронювання у період дії воєнного стану. Постановою № 76 затверджено два Порядки:


 1. Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі – Порядок № 76-1);
 2. Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі – Порядок № 76-2).


Заброньовані за підприємством працівники не підлягають призову на військову службу, на період бронювання таким працівникам надається відстрочка (ст. 23 Закону № 3543).


Бронювання працівників здійснюється з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій (ст. 24 Закону № 3543). Адже, якщо більшість провідних спеціалістів підприємства буде мобілізовано, то підприємство не зможе повноцінно працювати та виконувати статутні завдання.


Нагадаємо, що відстрочка надається на такий термін (п. 2 Порядку № 76-1):


 1. на строк проведення мобілізації – для військовозобов’язаних, заброньованих органами державної влади, державними органами, органами місцевого самоврядування;
 2. на шість місяців – для військовозобов’язаних, заброньованих іншими підприємствами.


Покроковий алгоритм дій при бронюванні


Розглянемо порядок дій підприємства, яке хоче забронювати працівників.


Крок 1. Визначаємо за якою підставою буде здійснюватися бронювання.


Забронювати своїх працівників мають право при наявності відповідних підстав такі юридичні особи:


 1. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.
 2. Підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).
 3. Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
 4. Підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для бронювання за цією підставою підприємство повинно відповідати критеріям, наведеним у наведеним у Порядку № 76-2. Всього встановлено сім критеріїв (п. 2 Порядку № 76-2). Підприємство повинно відповідати трьом або більше з цих критеріїв. Проте для деяких підприємств є винятки, передбачені Порядком № 76-2, коли для визнання критично важливим достатньо відповідати меншій кількості критеріїв. Отже, якщо ви будете бронювати працівників на підставі визнання підприємства критично важливим, проаналізуйте всі критерії, наведені у п. 2 Порядку № 76-2.


Крок 2. Отримуємо рішення про визначення підприємства критично важливим.


Цей крок необхідно виконати тільки тим підприємствам, які будуть здійснювати бронювання на підставі критичної важливості.


Отже, якщо підприємство відповідає необхідній кількості критеріїв, то далі йому потрібно звернутися до відповідного органу для визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.


Перелік таких органів наведено у п. 5 Порядку № 76-2, звертатися потрібно до:


 1. центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління;
 2. обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
 3. обласних, міських військових/військово-цивільних адміністрацій.
Наприклад: підприємствам сільського господарства необхідно звертатися до Мінагрополітики (див. також Критерії, затверджені Наказом № 223); підприємствам охорони здоров’я – до Міністерства охорони здоров’я (Критерії затверджені Наказом № 419).

Звернення складається у довільній формі, а до нього додаються копії підтвердних документів та інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал.


Орган, до якого надійшло звернення підприємства, зобов’язаний розглянути його у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня його отримання, та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:


 1. про відповідність підприємства критеріям, і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 2. про невідповідність підприємства критеріям.


Копію рішення про визначення підприємства критично важливим орган, який його виніс, надсилає до Мінекономіки та Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Зверніть увагу! Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше ніж один раз на рік (п. 8 Порядку № 76-2).

Крок 3. Готуємо документи для бронювання.


Для бронювання працівників підприємству необхідно підготувати такі документи:


1. Списоквійськовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі – Список). Список складається за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку № 76-1.

Зверніть увагу! За загальним правилом підприємство має право забронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних підприємства на дату подання Списку. Але, з цього правила є винятки, коли можна забронювати більшу кількість працівників. Так, обмеження 50% не застосовується до підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго. Крім того, у Порядку № 76-1 вказано, що у разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Виходячи з роз’яснення Мінекономіки, наведеного у Листі від 02.05.2023 № 2704-20/19826-01 не слід включати до Списку:


 1. військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі ст. 23 Закону № 3543;
 2. військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних (призовники, особи, які досягли граничного віку перебування в запасі; особи, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку тощо);
 3. осіб, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством.


Крім того, не слід включати у Список працівників, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності (перелік таких спеціальностей наведено в Листі Генштабу ЗСУ від 20.04.2023 № 300/1/С/3886). Але, військовозобов'язані керівники, їх заступники та працівники, які залучені до виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення та працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які визначені Мінстратегпромом критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності (п. 8 Порядку № 76-1).


2. Обґрунтування бронювання. Форма цього документу не затверджена, складається він у довільній формі. Але, виходячи з вимог п. 6 – 8 Порядку № 76-1, в обґрунтуванні необхідно вказати інформацію про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у Списку, їх військово-обліковим документам. Крім того, залежно від підстави для бронювання, підприємство зазначає в обґрунтуванні таку інформацію:


 1. дату та номер акту КМУ, рішення держоргану про встановлення (доведення) мобілізаційного завдання (замовлення) підприємству, та дату і номер укладеного договору (контракту) на виконання підприємством мобілізаційного завдання (замовлення);
 2. інформацію про виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, дату і номер укладеного державного контракту (договору) на постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
 3. дату прийняття і номер рішення відповідного органу про визначення підприємства критично важливими.


3. Довідкупро кількість військовозобов’язаних, які працюють. Довідка складається за формою, яка наведена у додатку 2 до Порядку № 76-1.


Крок 4. Подаємо документи в відповідний орган для бронювання.


Підготовлені документи підприємство подає в відповідний орган, залежно від підстави, за якою здійснюється бронювання. Перелік органів, в які подаються документи, зазначені в п. 4 – 8 Порядку № 76-1.


Так, наприклад, підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, подають документи:


 1. до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері;
 2. або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
 3. або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової/військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої підприємство розташовано.


Документи можуть бути подані в паперовій, або електронній формі. Мінекономіки радить подавати документи в електронній формі для прискорення процесу їх розгляду (Лист від 02.05.2023 № 2704-20/19826-01).


Крок 5. Розгляд документів та винесення рішення про бронювання. Розгляд наданих підприємством документів уповноваженими органами здійснюється у такому порядку та наступні строки:


 1. Орган, до якого подані документи на бронювання, розглядає їх протягом 5 робочих днів (далі – р. д.) з дня отримання та передає їх Генштабу ЗСУ на погодження (п. 6 – 8 Порядку № 76-1).
 2. Генштаб ЗСУ розглядає та погоджує документи у строк не більше ніж 10 р. д. з дня їх отримання та передає до Мінекономіки (п. 9 Порядку № 76-1).
 3. Мінекономіки у строк не більше ніж 5 р. д. з дня отримання документів ухвалює рішення про бронювання військовозобов’язаних (п. 10 Порядку № 76-1). Також Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, які подали Списки, а також Генштабу ЗСУ.
 4. Генштаб ЗСУ у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК).


Крок 6. Оформляємо витяг з рішення про бронювання. Після отримання рішення Мінекономіки про бронювання, підприємство повинно оформити та видати працівнику, який заброньований, витяг з цього рішення за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 76-1 (п. 11 Порядку № 76-1). Витяг видається працівнику під підпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 76-1.


Цей витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) підприємства, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.


Крок 7. Повідомляємо ТЦК про бронювання. Підприємство надсилає до ТЦК, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання військовозобов’язаного (відповідно до форми, наведеної у додатку 5 до Порядку № 76-1), у п’ятиденний строк з дня видачі витягу, для зарахування його на спеціальний військовий облік (п. 11 Порядку № 76-1).


Також підприємство, яке забронювало працівників, повинно щокварталу подавати звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані, станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом (п. 13 Порядку № 76-1). Такий звіт подається до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за формою, яка наведена в додатку 6 до Порядку № 76-1. Звіт подається до відповідного органу, зазначеного в п. 15 Порядку № 76-1, залежно від підстав бронювання.


Висновки


 1. Бронювання працівників здійснюється відповідно правил, встановлених Постановою № 76.
 2. Підприємству необхідно визначитися з підставою для бронювання, підготувати необхідні документи та подати їх до відповідного уповноваженого органу.
 3. За результатами розгляду та узгодження документів, Мінекономіки виносить рішення про бронювання військовозобов’язаних, а підприємство повинно зробити витяг з цього рішення та видати під підпис працівнику, якому надана відстрочка.


Нормативно-правове забезпечення


Закон № 3543 – Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Постанова № 76 – Постанова КМУ від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час»

Наказ № 223 – Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.02.2023 № 223 «Про затвердження Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період».

Наказ № 419 – Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2023 № 419 «Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємства, установи та організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері охорони здоров’я».


Оксана КОВАЛЬЧУКредактор kadroland


Стаття на тему:


Бронювання працівників: останні зміни та особливості продовження відстрочки


Відео на тему:


Нові концепції бронювання через рівень зарплати або оплату