Перевірки ТЦК: питання та періодичність

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК) уповноважені контролювати ведення військового обліку підприємствами, установами та організаціями. Одним з видів контролю є проведення перевірок. З якою періодичність та за якими питаннями ТЦК можуть проводити перевірки? Про це і не тільки – у статті


Правила проведення перевірок


Правила ведення військового обліку і, зокрема, здійснення перевірок стану організації та ведення цього обліку визначені у Порядку № 1487.


Отже, відповідно до п. 79 Порядку № 1487, районні (міські) ТЦК проводять щороку відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.


Тож згідно з цією нормою, проведення на підприємстві перевірки відповідним ТЦК можливе при виконанні таких умов:


 1. Є відповідне розпорядження місцевого органу державної виконавчої влади про затвердження плану перевірок ТЦК на поточний рік;
 2. Підприємство включене до цього плану.


Крім того, у п. 80 Порядку № 1487 передбачена періодичність проведення перевірок, відповідно до якої:


 1. щороку (зокрема і позапланово) можуть перевірятися підприємства, в яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані за цим підприємствами на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження;
 2. один раз на 4 роки можуть перевірятися всі інші підприємства.


Отже, якщо у вас немає заброньованих працівників та працівників, яким видані мобілізаційні розпорядження, то планово перевірити вас ТЦК мають право не частіше ніж один раз на 4 роки. Крім того, як бачимо, перевірки можуть бути планові та позапланові.


Перевірки стану організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів проводяться за питаннями, визначеними у додатку 31 (п. 82 Порядку № 1487). Водночас питання перевірки мають бути доведені до підприємства, яке буде перевірятися не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки. Отже, ще одна умова для законного проведення перевірки – це наявність письмового повідомлення підприємства за 10 днів до початку перевірки.


За результатом проведеної перевірки ТЦК має скласти акт і протягом 20 днів з дати закінчення перевірки надіслати його підприємству для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством (п. 79 Порядку № 1487).


Зверніть увагу! Відповідно до п. 84 Порядку № 1487, голові комісії або його заступнику, що проводить перевірку стану військового обліку, вручається належним чином оформлений припис на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 32 до Порядку № 1487) та затверджується план його роботи.

Тож перед початком перевірки ви маєте право вимагати у представників ТЦК пред’явити такий припис та службові посвідчення

Які питання можуть перевірятися?


Перелік питань, які можуть бути предметом перевірки підприємства, наведено у п. 4 додатку 31 до Порядку № 1487. Розглянемо їх детальніше.


1. Наявність структурного підрозділу (посадових осіб), на який (яких) покладається функція з ведення військового обліку. У вас перевірять такі документи: положення про структурний підрозділ, інструкції посадових осіб, наказ керівника підприємства, установи та організації про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку, штатний розпис тощо. Нагадаємо, що призначення відповідальних за ведення військового обліку осіб здійснюється відповідно до правил, встановлених п. 8 – 13 Порядку № 1487. Крім того, повідомлення про призначення відповідальної необхідно подати до ТЦК протягом 7 днів з дати відання відповідного наказу за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку № 1487.


2. Стан методологічного та методичного забезпечення заходів військового обліку.


3. Стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідних районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки. Нагадаємо, що такі оповіщення здійснюються на підставі отриманого підприємством Розпорядження (додаток 13 до Порядку № 1487 / додаток 17 до Положення КМУ № 352).


4. Порядок взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на роботу, та в інших випадках, передбачених Порядком № 1487; стан дотримання встановлених строків повідомлення ТЦК про прийняття на роботу. Таке повідомлення здійснюється за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку № 1487, протягом 7 днів з дати видання наказу про приймання на роботу.


5. Порядок виключення з персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які звільнені з роботи та в інших випадках, передбачених Порядком № 1487; стан дотримання встановлених строків повідомлення районних (міських) ТЦК про звільнення з роботи. Таке повідомлення ТЦК також здійснюється за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку № 1487, протягом 7 днів з дати видання наказу про звільнення.


6. Наявність та стан ведення журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) ТЦК (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки). Такий журнал оформлюється відповідно до додатку 9 до Порядку № 1487.


7. Організація, стан обліку і порядок ведення та зберігання документів з питань військового обліку.


8. Наявність та стан ведення списків персонального військового обліку (далі – Списки), відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Перевіряється повнота, актуальність і достовірність облікових даних працівників, внесених до зазначених списків; стан дотримання встановлених строків внесення змін до Списків та повідомлення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про такі зміни. Правила оформлення та ведення, та внесення змін до Списків встановлені п. 36 – 43 Порядку № 1487.


9. Організація планування та здійснення звіряння облікових даних Списків із записами у їх військово-облікових документах, а також з обліковими даними, що містяться у картках первинного обліку виконавчих органів сільських, селищних міських рад (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння). Таке звіряння та графік його проведення здійснюється відповідно до п. 45 Порядку № 1487.


10. Стан взаємодії з відповідними районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки, у яких призовники, військовозобов’язані та резервісти перебувають на військовому обліку, щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.


11. Організація, стан і результати звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з обліковими даними відповідних районних (міських) ТЦК (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння). Звіряння даних Списків з ТЦК здійснюється відповідно правил, встановлених п. 46 Порядку № 1487.


12. Стан доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання). Зразок Правил військового обліку наведено у додатку 2 до Порядку № 1487. Правила військового обліку слід виготовити друкарським способом та розмістити на видному місці в загальнодоступних приміщеннях (п. 19 Порядку № 1487).


13. Організація здійснення контролю за виконанням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами Правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи.


14. Організація та стан бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві. Перевіряється обґрунтованість бронювання військовозобов’язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, оформлення документів з питань бронювання, порядок зберігання та видачі (анулювання) посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов’язаних тощо. Нагадаємо, що порядок бронювання працівників регламентується постановою № 76.


15. Організація та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку. Про вжиті заходи та усунення недоліків підприємство має проінформувати керівника органу, який проводив перевірку протягом 30 днів із дня отримання результатів перевірки (п. 86 Порядку № 1487).


Особливості проведення перевірки при форс-мажорних обставинах


У деяких випадках перевірка стану організації та ведення військового обліку на підприємстві може бути проведена особливим способом відповідно до п. 83 Порядку № 1487. Отже, у разі неможливості виконання відповідних планів з перевірки стану організації та ведення військового обліку внаслідок обставин непереборної сили проводиться документальна перевірка шляхом надсилання до підприємства, установ та організацій письмового запиту щодо отримання інформації. Перелік інформації, яка може бути запитана, визначено п. 17 додатку 31 до Порядку № 1487.


Тож в цьому випадку у вас можуть запитати такі документи:


 1. положення про підрозділ, функціональні обов’язки (інструкції) посадових осіб, які визначені відповідальними за організацію та ведення військового обліку, а також організацію бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, положення про структурні підрозділи, що забезпечують функціонування системи військового обліку;
 2. копії наказу про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку;
 3. списки персонального військового обліку;
 4. списки військовозобов’язаних та резервістів, яким видано мобілізаційні розпорядження;
 5. списки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
 6. відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 7. інші документи з питань військового обліку.


Як бачимо, цей перелік не є вичерпаним.


За результатами такої перевірки теж складається акт, який протягом 30 днів з дня отримання відповіді на письмовий запити надсилається підприємству для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.


Відповідальність


За результатами проведеної перевірки на посадових осіб підприємства (керівника та осіб, відповідальних за ведення військового обліку) може бути накладений адміністративний штраф на підставі ст. 2101 КУпАП. Цей штраф застосовується за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.


Розмір штрафу становить від 200 до 300 НМДГ (від 3 400 до 5 100 грн). При повторному порушенні протягом року, а також якщо порушення вчинене в особливий період (а воєнний стан належить до особливого періоду) штраф сягатиме від 300 до 500 НМДГ (від 5 100 до 8 500 грн). Застосовувати цей адміністративний штраф уповноважені ТЦК (ст. 235 КУпАП).


Звертаємо увагу, що у першому читанні Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10379, відповідно до якого штраф планують суттєво збільшити. Про це ми говорили у статті «Нові мобілізаційні зміни - драконівські штрафи! До 204000 грн?».


Висновки


 1. ТЦК мають право проводити на підприємствах перевірки відповідно до вимог, встановлених Порядком № 1487.
 2. За наявності форс-мажорних обставин (наприклад, активні бойові дії на території, де розташовано підприємство) перевірка може бути проведена шляхом направлення запиту про отримання інформації.
 3. Перелік питань, які можуть бути предметом перевірки, наведено у п. 4 додатку 31 до Порядку № 1487.Оксана КОВАЛЬЧУК, редактор kadroland


Статті на тему:


Мобілізаційні порушення і штрафи: маємо чим заспокоїти!

Перевірки ТЦК – планові та позапланові

Як оскаржити штраф ТЦК й наскільки це реально

Військовий облік: обов’язкові документи на підприємстві для уникнення штрафів у 2024 році